Peru - Return to Paraíso

Počet zlatých:         1
Počet stříbrných:    2
Počet bronzových:  8

Ve městě

Po rozhovoru se Zipem, Winstonem a Alistrem se lara ocitla v Peru ve vesnici Paraíso. Vpravo před sebou kopla do míče a vepředu si vyzkoušela střelbu do strašáka, do kterého si mohla i kopnout. Pak šla kolem stánku doprava, tam se vyhoupla na terasu a z ní na střechu. Rozběhla se a skočila, ve vzduchu ze zachytila hákem o lampu a přistála na protější budově. Tam vzadu skočila na zem a vzala si první bronzový secret. Chytla velkou bednu a přitáhla si ji k dřevěnému plotu, skočila na ni a přes plot. Pak zamířila na náměstí, kde se má setkat s Anayou. Po rozhovoru s ní vtrhli na náměstí žoldáci. Lara zamířila na nádrž od náklaďáku a zničila ho tak. Pak postřílela všechny vojáky. Ale to nebylo vše. Na náměstí vtrhli další dveřmi. Zabila i ty a nakonec ještě jeden s brokovnicí, který si prostřílel cestu přes dveře na balkón. Když bylo po všem, zamířila tam, kde vojáci rozkopli dveře. Vlevo si vzala druhý bronzový secret. Šla na schody, z těch přeskočila na střechu krámku a z toho na první plošinu. Skočila na první horizontální tyč, z ní na druhou a pak na plošinu, kde sebrala třetí bronzový secret. Po laně se dostala na zem, šla ke stožáru a po něm se dostala na balkón. Tam vlevo rozkopla dveře a uvnitř našla první stříbrný secret. Vrátila se na balkón vedle stožáru, rozběhla se a skočila, ve vzduchu použila hák na lampu a přistála na druhém balkóně. Šla dál a uvnitř zabila dalšího vojáka. Rozkopnula dveře. Čekal ji houf vojáků. Když se jich zbavila, přijel náklaďák s dalšími žoldáky. Když se zbavila i jich, šla dozadu, kolem stánku a tam vpravo sebrala čtvrtý bronzový secret. Došla k motorce a vydala se za Anayou.

Honička

Lara se na motorce vyhýbala všem skalkám a jiným nástrahám a po cestě likvidovala nepřátele na motorkách, využívala k tomu všechny možnosti v podobě skokánků a rozmístěných lahví s hořlavinou. Nezapomínala ani na různě rozmístěné lékárničky. Až dojela k mostu, který byl částečně vyhozen do povětří a přeskočila ho. Ještě chvíli bojovala s nepřáteli až se přiblížila k náklaďákům. Z těch na ni vojáci shazovali bedny, tak je sestřelovala. Pak zastřelila i vojáky a vyjela na náklaďák. Z něho si pak v animaci přeskočila na džíp a přitom rozstřílela řidiče a zničila kolonu vozů.

V minulosti na archeologickém nalezišti Paraíso

Lara s Anayou dorazili na místo, kde dříve se svým týmem prováděli průzkum. A Lara se v mysli vrátila do minulosti...

Lara sešla ze schodů a přikrčená prošla dírou. Běžela dál až k propasti, kde vyskočila a přeručkovala. Šla dál až k místu, kde něco zaútočilo na Amandu. Pak se ze stropu svalily balvany a zahradily jí cestu dál. Vrátila se tedy o kousek zpět a zabočila do postraní chodby,kde v místnosti našla mrtvou Sarah. Lara chytla vedle stojící kvádr a přesunula ho na hýbající se podlahu, vysunuly se tak kopí. Na jedno z nich se zavěsila, roztočila se a skočila na plošinku, kde hned vpravo sebrala pátý bronzový secret. Pak se rozběhla a skočila na parapet nad kamenným obličejem, přeručkovala a skočila na zem. Tam běžela dál až spadla o patro níže a tam našla Kenta za mřížemi. Běžela k němu si promluvit. Pak odvalila kouli z dosahu hýbající se podlahy, vyskočila na plošinku a z ní na provaz. Z provazu se dostala nad Kenta. Běžela dál a skočila dolů. Kent zaslechl hlas a hnán představou, že je to Amanda se rozběhl pro ni. Zaútočila na něj příšera a zabila ho. Pak se vrhla i na Laru. Ta na nic nečekala a běžela přes překážky až skočila o patro níže. Příšera narazila do zdi a rozplynula se. Lara byla v nějaké místnosti, nalevo uviděla plošinu s koulí. Vytáhle se tam a kouli shodila na zem. Pak ji dokutálela na hýbající se podlahu a vysunuly se zas kopí. Běžela zpátky na plošinu, z té se odrazila na kopí a z něj se roztočila a skočila na plošinu před sebou. Tam se znovu setkala s Amandou. Rozhovor, ale opět přerušila příšera a tak Lara skočila na další horizontální kopí z něj na provaz a z něj na terasu před sebou. Otočila se a vpravo sebrala šestý bronzový secret. Vrátila se a běžela chodbou dál, přeskočila překážku ze šutrů, propast přeručkovala až se dostala do místnosti, kde byla Amanda. Ta stála v animaci u nějakého talismanu ve zdi. Pak na Laru znovu zaútočila ta příšera. Ale Amanda ze zdi vytrhla onen předmět a příšera se rozplynula. Místnost se ale zatopila vodou a jen Laře se podařilo utéct. Alespoň si to myslela...

V přítomnosti na tom samém místě.

Lara hned za bednami před sebou našla předposlední, tedy sedmý bronzový secret. Pak šla k vodě. Než do ní ale skočila v rozpadlé budce našla poslední, tedy osmý bronzový secret. Pak skočila do vody a plavala až dolů, tam jedinou cestou dál až nad sebou spatřila tunel nahoru, vyplavala se nadechnout. A znovu až dolů, tam proplavala poničenou mříží a hned zase nahoru se nadechnout. A opět dolů a zase jedinou možnou cestou vpřed. Následoval poslední tunel na nadechnutí a Lara vyplavala v polozatopené jeskyni. Lara si pod sebou všimla čtyř modrých světel, které vyzařovaly čtyři krystaly. Potopila se k jednomu z nich a zatáhl za něj, bez nadechnutí plula k druhému a i ten vytáhla, to samé provedla i se zbylýma dvěma krystaly. Musela stihnout zatáhnout všechny čtyři v určitém čase. Pak opadla voda a Lara nalezla Amandinu botu. Po té šla k výklenku nalevo od dveří pro poslední, tedy druhý stříbrný secret . Lara proskočila dírou v již zmiňovaných dveří a podívala se na desku před sebou, která popisuje příběh poslední královny z Tiwanaku. Šla dál a narazila na místo, kde nemohla jít dál, klouzalo to. Tak se otočila doleva, Ve zdi byly výstupy, zachytila se prvního, vyskočila na druhý a skočila vzad na plošinu. Z té skočila a ve vzduchu použila hák, zhoupla se a přistála na zemi. Teď byly pro změnu ty výstupy napravo, zopakovala to samé. A dostala se do velkého sálu. Jakmile popošla dopředu začala se bortit podlaha.

Zde je druhá cut scéna. Šipky v následujícím pořadí: nahoru, nahoru, doprava

Nyní se Lara nachází na místě s logickou hádankou. Na zemi jsou tři kulové prohlubně a do těch Lara musí dát tři koule. Jedna je hned na zemi Lara ji tedy zasadila do levého žlábku. Další kouli našla na plošince na zdi, tak tu plošinu ze zdi strhla hákem a kouli dala do pravého žlábku, tím si zpřístupnila poslední třetí kouli. Nad hlavou obří sochy, která rozevřela ruce, stejně jako ta první. Lara se k ní vydala a vyšplhala po kamenném žebříku, který držela ta socha, nahoru. Pak přeskočila doprostřed té sochy a vyskočila nahoru, zachytila se do úst té sochy, pak ještě jednou nahoru a doprava, znovu žebřík a už byla u koule. Tu shodila dolů a sešplhala zpátky na zem a kouli zasadila do posledního žlábku. Otevřela se tak poslední socha, Socha odkryla chodbu s replikou chybějící části meče. Pak napravo po dvou stupíncích se dostala nahoru, skočila na žebřík a vylezl po něm. Běžela a skočila na plošinu zachytila se římsy a lezla doleva až nad první plošinu, pustila se dolů, rozběhla se a ve vzduchu se zachytila lana. Lara si všimla další římsy nalevo. Rozhoupala se tedy a zachytila se římsy a lezla doleva až narazila nad sebou na vchod. Vylezla tam a šla po žlábku nahoru. Tam našla čtvrtou kouli. Pustila ji po žlábku a koule prorazila zeď a spadla na zem. Lara se opět vrátila ne zem a tu čtvrtou kouli zasadila do žlábku k té doprostřed. Socha mezi koulemi uprostřed vyjela výš a odkryl se tak zlatý secret. pak se stejnou cestou vrátila až k lanu nad propastí, ale tentokrát ne na levou plošinu, ale na pravou skočila, pak ještě na tu víc vpravo a sklouzla dolů kde zabila dva žoldáky. Normálně pokračovala až do jeskyně s krystalama a zabíjela každého vojáka po cestě. V jeskyni ji čekali hned tři když je zabila vyšplhala po laně nahoru. Tam pokračovala, vyskočila výš, pak vpřed po žebříku a poničenou mříží, nalevo po třech výstupcích nahoru. Další voják mrtvej a Lara se po pevně ukotveném laně dostala ven. Kde ji čekal zástup žoldáků když se všech zbavila, ještě jeden ohrožoval Anayu. Zabila i toho a s Anayou odjela.

Získané bonusy:
- Filmečky
- Návrhy lokací: Peru
- Modelování: Zámek Croft, Peru
- Oblečky: Legend Blue a Classic

Timetrial mód:
Na level máte celkem 21 minut 30 sekund

Získané bonusy:

Sdílet: