Nepál - Ghalali klíč

Počet zlatých:         1
Počet stříbrných:    6
Počet bronzových:  9

Lara sklouzla po plošině. Z místa kde se zastavila se rozběhla a skočila na římsu před sebou. Ručkovala doleva. Za chvíli římsa začala praskat, Lara tedy zrychlila, aby se nezřítila s římsou. Doručovala k plošině, vyskočila na ní a z ní na vyšší plošinu. Tam šla dál a sklouzla se po šikmé plošině, na jejíž konci skočila a zachytila se další plošiny naproti. Na tu se vytáhla a běžela dál, ihned skočila dopředu na římsu, z té se spustila na nižší římsu a přeručkovala doleva za roh, Kde se vzad odrazila na protější římsu a z té rychle přeručkovala doprava než se zřítí. Pak se vytáhla výš a skočila na vyšší plošinu z té se rozběhla na mírně šikmou dlouho plošinu podél ledové zdi. Jak na ni vstoupila začala praskat, Lara doběhla nakonec a skočila na horizontální tyč, z které po otočce rychle skočila na další plošinu, protože i tato tyč po chvíli spadla. Zachytila se římsy, z které se odrazila na plošinu nad sebou. Tu přešla a na druhé straně se spustila až dolů kde čekal první bronzový secret, na Lařin baťoh. Pak se znovu vytáhla až navrh plošiny a odtud skočila dopředu směrem k rampouchům, ve vzduch střelila lano a rozhoupala se. Skočila na první rampouch, z něj na druhý a z něj na třetí. Pak skočila na římsu. Přeručkovala doprava a vyskočila na vyšší římsu, zase přeručkovala doprava a zase vyskočila výš. Teď se ale nevytáhla, ale zůstala vyset za ruce a ručkovala dál, kde vpravo byl první stříbrný secret. Vrátila se tam kde se poprvé mohla vytáhnout a vylezla nahoru. Zde vpravo rozstřelila ledovou zeď a vběhla dovnitř, kde proběhla jedinou možnou cestou vpřed až vyběhla ven kde ihned zabočila doprava a skočila na římsu plošiny a vytáhla se na ni. Sjela po šikmině z této plošiny až dolů kde se včas odrazila na další šikmou plošinu a dole se zase odrazila na už rovnou plošinu. Z té se rozběhla na plošinu vlevo, která se začala bortit, ihned tedy skočila vpřed na horizontální tyč, roztočila se a skočila vpřed, hodila hák a zhoupla se, navázaným skokem se dostala do dalšího ledového tunelu. Otočila se a rozstřelila zeď mírně vpravo, kde se schovával druhý stříbrný secret. Otočila se zpět a proběhla tunelem. Lara spatřila letící vrtulník, neváhala a skočila vpravo na zybtky křídla z letadla a spustila se níž, skočila vzad na římsu za sebou a rovněž se spustila níž. Pak podlezla pod vrtulí havarovaného letounu a hákem si vzala druhý bronzový secret, Lara podlezla zpět, šla na druhou stranu a skočila níž, kde s přehledem zastřelila leoparda a seskočila dolů. Lara se ke zřícenému letadlu ještě nepřibližovala… místo toho šla kolem něj a tam kde by mělo být pravé křídlo si Lara vyskočila na plošinu, hákem strhla zbytky trosek a skočila přes díru na druhou stranu kde byl třetí stříbrný secret. Vrátila se zpět a nyní hákem chytila, zřejmě, motor od letadla a dotáhla ho do spodní části letounu, tím ho zatížila a nyní mohla bezpečně vejít dovnitř.

Nyní je zde osmá cut scéna. Šipky jsou za sebou v následujícím pořadí: Doprava, nahoru, dolů, nahoru.

Lara na nic nečekala a rovnou skočila vpřed na ledovou šikmou plošinu, sklouzla se po ní a na konci skočila na horizontální tyč, která se začala bortit. Z ní skočila na další šikmou plošinu, sklouzla se a skočila na další, z té ještě na jednu a rychle vytasila devítky a rozstřílela ledovou stěnu před sebou. Pak skočila ještě na jednu šikmou plošinu, z té na tyč, která jak jinak začala padat a konečně na rovnou zem. Tam šla kousek dopředu a otočila se doleva, hodila hákem a ve stěně si vzala třetí bronzový secret. Otočila se a běžela jedinou cestou vpřed. Na konci skočila dopředu na plošinu, z té doprava na horizontální tyč a z té na římsu. Po té přeručkovala doleva a přeskočila doleva na další římsu. Ta, ale začala padat, tak Lara musela rychle přeručkovat doleva a spustit se na nižší římsu. Tam skočila vzad na horizontální tyč a z té na rampouch, pak na druhý rampouch a z něj rovnou doprava na hýbající se plošinu, z té rychle skočila vpřed na římsu, přeručkovala doprava a vytáhla se nahoru. Tam se otočila směrem k hýbající se plošině a počkala až spadne, po té hodila hák a v ledové stěně si tak vzala čtvrtý bronzový secret. Po té se Lara otočila zase vpřed a zavěsila se na okraj před sebou. Začala ručkovat doleva, pak se spustila dolů na nižší římsu, na jejím konci se opět spustila na nižší římsu a ještě jednou o římsu níž. Pak přeručkovala doleva a zde si vzala zlatý secret. Stejnou cestou, přes římsy, se vrátila zpět na plošinu. A tam, když se dívala do výklenku kde byl dřív čtvrtý bronzový secret, tak po pravé straně skočila na římsu. Přeručkovala na její konec a skočila vpřed na další římsu v ledové stěně. Spustila se na nižší římsu a z té skočila vzad na vertikální tyč, vyšplhala vzhůru a přeskočila vpravo na římsu, přeručkovala a skočila zase vpravo na další římsu, ta začala padat. Lara tedy rychle přeručkovala doprava tam vyskočila výš, zachytila se a vytáhla se nahoru. Lara prošla tunelem dál a vyšla na menší venkovní prostor, tam zlikvidovala kopu vojáků, a pomáhala si při tom vybuchujícími plynovými bombami. Když ji už nikdo neobtěžoval vrátila se ke vchodu, kudy přišla, a vlevo od něj za rohem sebrala pátý bronzový secret. Pak si Lara vyskočila na nejnižší plošinku zhruba uprostřed a rozstřílela ledovou stěnu vpravo od vchodu kudy sem přišla. Přeskočila tam a získala další, již čtvrtý stříbrný secret. Pak se skokem vrátila zpět na nejnižší plošinu a přeskočila, jakoby vpravo, od výklenku se stříbrným secretem na další, vyšší, plošinu, z té zase vpravo a tam sebrala u zdi šestý bronzový secret. Pak se rozběhla skočila zase vpravo a ve vzduchu hodila hák a zhoupla se na další, vyšší, plošinu. Tady se vytáhla ještě na menší, vyšší plošinu a z té se slanila na další větší plošinu, k šikmému tunelu do jeskyně. Uvnitř po několika krocích Lara zamířila vlevo do temného tunelu kde na jeho konci byl sedmýbronzový secret. Vyšla ven a pokračovala dál jeskyní až došla k vodě, na její hladině byly ledové kry. Do vody Lara nešla, protože voda je extrémně ledová a ihned by Laře ubírala na životu. Skočila tedy na první kru, z té na druhou, pak devítkama sestřelila další ze stropu a jak spadla na vodu skočila i na tu. Pak skočila ještě na čtvrtou a z té skočila do průchodu ve stěně, zachytila se a vytáhla, proskočila do další části jeskyně. Tady Lara stála a čekala až k ní po hladině připlují další kry. Když konečně byly až u ní skočila na první pak na další a takto přeskákala až k dalšímu tunelu ve stěně vpravo. Ale než tam skočila, otočila se vlevo a skočila do výklenku kde sebrala pátý stříbrný secret. Pak teprve znovu přeskákala kry a skočila do tunelu. Zde prošla a zamířila vlevo po schodech až nahoru. Vešla do většího polorozbořeného chrámu. Zprava se na ni vyřítil leopard, sejmula ho a sešla po schodech vpravo odkud se na ni vrhl. Tam se otočila vpravo do protisměru a rozstřelila zeď za níž se schovával poslední šestý stříbrný secret. Pak se vrátila po schodech zpět a stoupla si před vchod jímž sem původně přišla. Rozběhla se a skočila, ve vzduchu hodila hákem a zachytila se, rozhoupala se a skočila dál, zase hodila hákem a toto ještě jednou zopakovala. Pořádným zhoupnutím se na počtvrté dostala až k velké soše, kam skočila. Pod ní se procházel další leopard, opět ho zabila a bezpečně už skočila dolů. Po levé straně sochy a tak i po pravé byly schody, vyběhla nejdřív po pravé straně a za rohem našla další již osmýbronzový secret. Vrátila se pod sochu a vyběhla po levém schodišti, kde rovněž za rohem, ale mnohem dál našla již poslední a tudíž devátý bronzový secret. Zase se vrátila pod sochu a nyní si prohlédla okolí, před Larou byly dveře, napravo a nalevo bedny, a něco jako obří váhy, jež drží socha. Lara šla ke dveřím, stoupla si na schod a skočila nahoru, tam se vytáhla a zpozorovala na zemi zlatou desku, na kterou jistě bude patřit ta velká zlatá bedna. Lara šla na váhu jež držela socha v levé ruce, Lařinou váhou sjela dolů, zde si hákem přitáhla tu menší bednu ze dvou a umístila ji místo sebe, nyní mohla slézt a váha nevyjela zpět. Přeběhal znovu ke dveřím a znovu vylezla na schod vedle dveří a vyšvihla se nahoru, ke zlaté desce. Zde si stoupla na váhu jež socha držela v pravé ruce a pomalu se svezla dolů, zde si hákem přitáhla zlatou bednu a zase ji umístila místo sebe. Opět se stejným způsobem dostala nahoru ke zlaté desce a stoupla si opět na váhu jež měla socha v levé ruce. Zase sjela dolů a nyní si přitáhla hákem velkou bednu a vše tak zatížila. Nyní naposled vyskočila nahoru k soše a měla zde zlatou bednu, tu si přitáhla hákem a umístila na zlatou desku, ta do ní zapadla a otevřela dole dveře. Lara seskočila a vešla dovnitř, po schodech dolů a zde v animaci získala tolik potřebný meč, který kousek po kousku skládala. Rozbila jím ještě něco jako portál. A pak jedinou možnou cestou zpět zamířila ven třeba pravým východem. Dostala se, ale k polorozbité stěně. Zde mohla vyzkoušet sílu meče, máchla jím a lehce tak prorazila zeď. Když vyšla ven vše se začalo rozpadat. Lara na nic nečekala a skočila doleva na sloup s kusem plošiny. Z něj na další dopředu, přeběhla doprava a skočila na další sloup s plošinkou. Ten začal rychle padat a tak skočila vpřed na další, ten se začal kácet dopředu. Lara kratičký moment počkala až se sloup přiblíží blíž ke stěně a ve správnou chvíli skočila…. V animaci odešla z chrámu.

Získané bonusy:
- Filmečky
- Profily postav
- Oblečky
- Modely objektů
- Vylepšení pistolí

Timetrial mód:
Na level máte celkem: 13 minut 40 sekund

Získané bonusy:

Sdílet: