Kazachstán – Project Carbonek

Počet zlatých:         1
Počet stříbrných:    3
Počet bronzových:  5

Na ruské základně

Lara se v animaci svezla ze skály. Před sebou měla poškozený plot a pod sebou základnu, podívala se dalekohledem, dole se něco dělo. Nečekala na nic a skočila vpřed.

Nyní je zde krátká čtvrtá cut scéna. Šipka jen jedna a to dolů.

Lara hladce přistála na střeše jedné budovy, hned skočila za kulomet, který stál před ní a začala kropit vojáky všude kolem. Neopomíjela ani sudy z hořlavinou. Když i poslední žoldák řekl sbohem, Lara se otočila vpravo a tam se vyšvihla na vyšší část budovy. Vlevo tam byl stožár s vlajkou a s horizontální tyčí, skočila na ni, roztočila se a přistála na dvou velkých bednách na sobě. Přitáhla se nahoru, na střechu, a tam rozstřílela bednu v níž se schovával první bronzový secret. Pak skočila dolů, tam se na ni vyrojili další vojáci, poradila si i s nimi a vběhla do budovy, kde se předtím schovávali. Tam šla hned doprava a do menší místnosti. Vlevo našla druhý bronzový secret. Vyšla z místnosti a vpravo uviděla sloup, z jedné strany to byl žebřík, vyšplhala po něm na střechu. Šla kousek dopředu a uviděla před sebou žoldáka, sejmula ho a z otevřeného okna skočila tam, kde se procházel a hlídkoval. Tady měla dvě možné cesty dolů. Buď vpravo po prkně na další střechu a na zem, nebo rovně po laně až na zem. Zvolila si jednu a na zemi ji zase čekalo spoustu pohybujících se cílů pro její zbraně. Když vyčistila okolí, vpravo uviděla budovu, vešla do ní a v animaci osvobodila dva Rusy, ti jí řekli kód od brány. Lara vyšla ven a tam už na ni opět čekali žoldáci, Laře zase nezbylo nic jiného než je provrtat olovem. Poté šla k plotu vlevo vedle budovy, kde osvobodila Rusy a tam vpravo buď mohla odrovnat bedny a vzniklým otvorem vejít, nebo vepředu dírou -rozstřelit sud s hořlavinou a tlakem výbuchu by to vyrazilo dveře, Lara by měla cestu volnou. Tak či onak uvnitř rozstřílela bednu a tam našla první stříbrný secret. Pak neomylně zamířila k bráně, která se nacházela vpravo od věže, kde mohla slanit. Tam vlevo zadala kód a vešla. Ihned uskočila doleva před valícími se sudy a běžela co nejvíce po levé straně, tak, aby ji nezasahovaly výbuchy. Nahoře proděravěla dva vojáky a vešla do budovy. Tady se v animaci Lara dozví cestu k laboratoři. Po animaci se otočila a vpravo vylezla po žebříku a zase po tabuli okna skočila na další věž. Z té slanila na další a ještě z té slanila na střechu, kde prvně přistála padákem. Odtud postřílela vojáky jak mohla a na zbytek si seskočila na zem, kde je dodělala, ale nezdržovala se střílením moc dlouho, jinak by jí ujel vlak a Lara by měla smůlu. Tak běžela ke kolejím a nasedla na motorku.

Honička s vlakem

Takže Lara už potřetí osedlala motorku, nyní musí dohonit vlak. Překážet jí v tom budou povstalci. A to na motorkách a později i v autech. Lara je likvidovala jak devítkou, tak využívala i nástrah v podobě lahví s hořlavinou. A samozřejmě dle potřeby neopomíjela ani lékárničky. V žádném případě nezpomalovala, to by znamenalo konec. Po chvíli vlak vjel do tunelu, ale Lara za ním nemohla, kvůli odpojeným vagónům, které zablokovaly vjezd. Vzala to tedy doprava oklikou. Tam musela překonávat nástrahy v podobě propastí, přeskakovala je a i zde se našly lékárničky. Po chvíli se zase objevila vedle vlaku a honička pokračovala. Zde se po chvíli právě objevila i auta, Lara je nemilosrdně likvidovala a prakticky opakovala to co předtím. Než vlak zase zajel do tunelu, zase se nedalo jet za ním a Laře nezbylo nic jiného, než se zase vydat doprava stezkou, kde na ni čekaly podobné nástrahy jako předtím. Pak poprvé vjela na skokan a přeskočila vlak, další skokan a znovu přeskočila vlak, pak vyjela po cestě výš a tam přeskočila na střechu vagónu. Na nic nečekala a rozjela se po něm. Po chvíli přišla animace. Kde na Laru začal z okna střílet žoldák a vlak narazil do cisterny s hořlavinou. Poté...

Nyní je zde pátá cut scéna. Šipky jsou za sebou v následujícím pořadí: dolů, doprava, doleva.

V laboratoři

A ještě jedna animace, která Laře naznačila postup. Pak Lara před sebou odkopla bedny, aby jí nepřekážely, a hodila hák na rameno jeřábu, přitáhla si ho, než se rameno zase vrátilo na původní polohu skočila na lano a na něm a svezla se na druhou stranu, kam se zhoupla a skočila. Před sebou uviděla žebřík, vylezla na něj a skočila vpravo na tabuli, poté přeručkovala doleva a skočila doleva na první horizontální tyč. Z ní se roztočila a skočila na další a z ní na druhou tabuli na zdi vpravo. Tam se pustila a spadla na plošinu. Z té hned skočila na zem a v rohu našla bednu a v ní třetí bronzový secret. Pak se vrátila na plošinu, ze které skákala na zem a hákem si opět přitáhla rameno jeřábu a stejně jako předtím se dostala na plošinu před sebou, tady si jen dala pozor, aby jí oheň nepřismahl. Tady mohla rozstřelit větrák a pak skočila na římsu a zachytla se a z ní skočila nahoru. Šla rovně, doprava, doleva a první skluzavka. Dole byla překážka z drátů pod napětím, přeskočila je šipkou a ještě jedny, které pro změnu zdolala kotoulem. Před sebou našla mrtvého vědce, za mřížemi, který u sebe měl papír. Dozvěděla se, že se snažil utéct ventilací poté, co to tam uzavřela KGB kvůli nezdařenému pokusu, ale padl do pasti. Šla tedy dál, skočila na horizontální tyč, z ní na lano a z něj se zhoupla a skočila vpřed na další skluzavku, na té ještě musela skokem zdolat další jiskřící dráty. Dole pak vpravo nejdříve rozstřílela větrák a kotoulem proskočila další dráty. Vlevo pak pokračovala chodbou k další skluzavce. Na té opět musela zdolat dráty a ještě předtím rozstřílet větrák. Pak vpravo byly další dráty, první skočila šipku a druhé zas kotoulem. Dále vpravo a zase skluzavka, ještě jedny dráty a na konci Lara včas skočila, aby se zachytila horizontální tyče. Pak si ale pod sebou všimla bedny a klidně se z tyče pustila na zem, bednu rozstřílela a našla tak čtvrtý bronzový secret. pak se otočila a v protějším rohu byla plošina. Vyšvihla se na ni, otočila se do místnosti, skočila a v letu hodila hák, na něm se otočila a pořádně rozhoupala a skočila, zachytila se a nyní už zase jela po skluzavce, bleskově rozstřelila za jízdy větrák a spadla do místnosti. Tam hned vpravo uviděla mapu, bylo ji třeba rozsvítit. Tak hned vlevo, jak dopadla na zem, se vytáhla na velkou bílou kovovou bednu. Z ní si skočila na malou vpravo na zdi a ještě zní skočila vpravo na kovovou rampu, po ní přeběhla a skočila na další, po té se rozběhla doprava kde vpravo skočila na lano. Tím strhla v animaci rouru, kterou naplnila generátor, skočila na zem a hodila hák na táhlo vepředu, zatáhla a generátor naskočil, nejen, že si tím otevřela dveře, ale i rozsvítila mapu. Ale než Lara odešla, ještě vyskočila na kovovou bednu na zdi vlevo od místa dopadu z ventilace, z té skočila ještě na tu nad ní a z ní přeručkovala doleva na rampu. Vytáhla se na ni a šla dopředu, uviděla před sebou klec a v ní bednu. Hákem si otevřela dvířka a skočila dovnitř, v bedně našla druhý stříbrný secret . Celé se to vlastně nachází nad tou mapou. Pak skočila dolů a zamířila ke dveřím. Tam na ni čekala chodba kde proudí jedovatý plyn, vyskočila hned na první plošinu, z ní na horizontální tyč, z tyče na další plošinu a zase tyč a z ní na lano, z lana přeskočila na další plošinu v rohu. Tam se otočila doprava, skočila na další plošinu a z ní vyskočila na vyšší plošinu, vytáhla se na ni a před sebou na zdi měla trubku, po které se pohybovalo modré jiskření, počkala, až bude o něco dál a pak na trubku skočila a začala rychle ručkovat doleva. Tam skočila dozadu. A zase na plošinu, kde byla další trubka s modrým jiskřením, ve správnou chvíli opět rychle přeručkovala, na konci se spustila na plošinu a z ní na zem a prošla dveřmi. Tam už je v animaci Amanda, po rozhovoru odejde a nechá zničit most. Lara vlevo osedlá elektrickou věž, ale nemá šťávu, tak jde tam kde vybuchl most a sejde po něm na zem. Tam odstřelí jednoho žoldáka vpravo a jde do větší místnosti nalevo. Tam ještě zabije jednoho obyčejného žoldáka a ještě jednoho se štítem toho zdolá tak, že po něm vyběhne a nakropí to do něj zezadu nebo pod něj hodí granát. Tak či tak vpravo za rohem Lara objevila další, již poslední a to pátý bronzový secret. Pak šla doleva a tam vyskočila na první vertikální rouru i zde si musela dát dobrý pozor na jiskření. Vyšplhala a skočila na plošinu z ní se vytáhla na vyšší plošinu a z té skočila na horizontální tyč. Na té se roztočila a skočila na další horizontální tyč a z ní na lano před sebou. Na tom se otočila doleva, rozhoupala se a skočila na vertikální rouru, na ní si povylezla a čekala. Teď před sebou měla dvě vertikální roury, na obou jiskření, počkala, až to jiskření vylezlo nahoru a skočila na ni, to samé u té další a skočila na ni,na nic nečekala a skočila na pevnou zem. Tam našla dalšího mrtvého vědce s papírem. Pak si vpravo u zdi všimla klece, dírou pletivu rozstřílela sud a mohla tak vzniklým otvorem vejít, uvnitř vzadu našla bednu a v ní poslední a to třetí stříbrný secret. Vyšla ven proběhla kolem vědce vpravo a dveřmi do chodby, kterou proběhla bezstarostně až k zelenému plynu, tam vyskočila na plošinku z ní na horizontální tyč z té na další plošinku a z té ještě na jednu horizontální tyč a z té už skočila do místnosti. Kde už na ni čekalo spoustu modrých panáků, které odkázala do patřičných mezí. Pak se rozhlédla po místnosti, byly tady koleje a na nich překážky a vzadu na koleji byl generátor. Chytla ho lanem a přitáhla kam až to šlo. Pak si na něj vylezla a skočila na žebřík na zdi. Z něho doprava na plošinu a pak se spustila animace, ve které se ozvala Laře Amanda, která se nějak dostala na kanál Zipa a Lary. Po animaci Lara s z plošiny skočila na horizontální tyč, roztočila se a skočila na další plošinku na té se otočila doprava a skočila na lano. Z lana se zhoupnutím skočila na kamennou desku nad koulí a na té se zachytila, přeručkovala přesně na druhou stranu desky a tam skokem vzad skočila na horizontální tyč, na té se roztočila a skočila na plošinu před sebou na zdi. Vpravo na zdi byl žebřík, tak na něj Lara skočila, svezl se kousek dolů, Lara si povylezla a skočila doprava na plošinu, doběhla na její okraj a rozstřelila sud, který výbuchem uvolnil cestu. Pak skočila na lano, zhoupla se a skočila do místnosti. Na zemi zase našla mrtvého vědce a papír. Došla vpravo k páce a zatáhla za ni. Tak nabila první koule energií generátor a ten odhodil první překážku na kolejích. Lara vyšla z místnosti ven a žebříkem se dostala na zem. Přešla ke generátoru, ale ne moc blízko, aby ji nezasáhl proud a hákem začala generátor posouvat po kolejích a ten odhazoval překážky z kolejí. Jak ho posouvala, přidávaly se k jeho nabíjení další a další koule. Lara se tak musela držet ještě o něco dále. Pak se generátor už začal pohybovat sám, projel dveřmi a celou chodbou, kterou sem Lara přišla. Ta šla za ním, kvůli zelenému plynu musela zase skočit na plošinu, z ní na horizontální tyč a z ní zas na plošinu. Skočila na zem a běžela za generátorem. Hned za rohem jí ale překvapily nabité kabely, které silně jiskřily a blokovaly tak cestu dál. Nejdříve stačilo když na jeden hodila hák rozhoupala ho a honem proběhla, to udělal celkem dvakrát, ale v další rohu už narazila na dva kabely vedle sebe. Musela co nejrychleji rozhoupat oba a proběhnout či proskočit. To také udělala celkem dvakrát, proběhla dveřmi a obešla generátor. V cestě mu už stála jen kovová vrata, Lara na ně z levé strany hodila hák a odtáhla je, generátor vjel dovnitř a nabil jak elektrickou věž, tak i dveře po pravé straně od kolejí. Ale dveře byly poškozené, Lara jimi tedy musela ve správnou chvíli proskočit. Dostala se tak do místnosti, kde se po několika krocích spustila animace, ve které našla štít a na druhé straně toho štítu nějakou mapu. Po animaci šla ke druhým dveřím, před nimi ještě ležel další mrtvý vědec s papírem. I tyto dveře byly rovněž poškozené tak jimi taky proskočila. A ocitla se znovu v místnosti s elektrickou věží. Naproti vyběhli vojáci se štíty a začali Laru otravovat svou existencí. Lara na nic nečekala a zasedla do věže. Mohla využívat dva proudy energie, jedním mohla přitahovat věci a držet je a druhým naopak zahazovat či oddalovat. Takže toho ihned využila, chytila první sud s hořlavinou, natočila na prvního vojáka a hodila, voják neměl šanci a bylo po něm, takhle zlikvidovala všechny a konečně měla pro svou práci klid. Pak se otočila ke dveřím, za kterými bylo červené světlo, nalevo od mapy. Nad těmito dveřmi byly bedny, Lara je všechny vytáhla a tím si tak zpřístupnila cestu pro zlatou sošku. A nakonec chytla plošinu na lanech a přetáhla ji vpravo, kde byl prvně most,než vybouchl, ale to nebylo celé, Lara ještě zamířila na hák plošiny energií ji zatáhla až úplně dozadu. To šlo dost těžko, protože plošina měla tendenci neustále sjíždět zpátky dolů, ale nakonec sejí to podařilo. Pak slezla z věže a běžela ke schodům nalevo od mapy. Tam byla plechová bedna, tu zatlačila co nejblíže ke dveřím, nad kterými vytahovala bedny, vytáhl se na ni a skočila na římsu nad dveřmi, která tam vlastně po vytažení beden tak vznikla. Přeručkovala doleva, vyskočila a zachytila se vyšší římsy a přeručkovala za roh dozadu kam až to šlo, pak se pustila na plošinu, z té skočila na tu co tam přitáhla věží a z té na další plošinu u zdi, na kterou skočila zachytila se a vytáhla se na ni. Ve zdi tam pak uviděla zlatý secret, skočila na horizontální tyč a z té přímo k němu. Pak se stejnou cestou vrátila na plošinu, kterou tam přitáhla věží a z ní na rampu, kde tak účinně sestřelovala vojáky sudy. A vběhla do dveří. Za dveřmi ji čekala zase chodba se zeleným plynem, skočila ihned na plošinu a rozstřelila dvě šikmo spadlé roury co jí překážely v cestě. Pak hodila hák na kovový kolík na zdi a přitáhla se i s plošinou až do rohu, kde si přestoupila na další plošinu. I zde hodila hák na kolík na zdi a rozjela se i s plošinou až do rohu, kde musela honem skrčit pod jiskřící tyčí. Tady opět přešla na další plošinu, než se s ní zase rozjela sestřelila další šikmou rouru v cestě a v poslední chvíli musela při jízdě nadskočit nad jiskřící rourou. Tady seskočila na zem a prošla chodbou a vešla dveřmi do místnosti...

Souboj s Amandiným mazlíčkem

Tady na ni už čekala Amanda, Lara se s ní pokusila smířit, ale bez úspěchu, Amanda vypustila příšeru, která zabila její přátelé z týmu v Peru. Když skončila animace a tím i rozhovor, Lara na nic nečekala a začala obíhat kolem zdi, byly tam čtyři panely na kterých byly páky a za ty musela postupně zatáhnout. Při tom Lara musela všemožně uhýbat před útoky příšery a věděla, že střílet do ní nemá smysl. Když zatáhla všechny páky spustily se v animaci dolů čtyři koule. To byla správná chvíle zasednout do elektrické věže uprostřed místnosti. Lara namířila na příšeru střelila do ní, tím ji na sekundu paralyzovala, po té ji chytila a příšera nemohla nic dělat, natočila se s ní k jednomu elektrickému obvodu a střelila s ní rovnou do proudu mezi ty dvě menší koule a ještě do ní střílela dokud nezmizela. Teď měla Lara několik sekund času než se příšera zase vrátí. Na nic nečekala a začala střílet do těch větších koulí, které spustila dolů pákami. Do každé střílela tak dlouho, dokud nevytvořily se sousedními elektrický obvod, musela spěchat, protože takhle musela zatlačit do elektrického obvodu všechny čtyři koule. Když to bylo, rychle slezla z věže podívala se na strop a hodila hákem a v animaci si sebrala další část meče a vzniklým otvorem opustila laboratoř.

Získané bonusy:
- Filmečky
- Návrhy lokací: Kazachstán
- Oblečky: Winter, winter no coat, winter orange no coat a speciál forces 
- Modelování: Kazachstán

Timetrial mód:
Na level máte celkem 27 minut 10 sekund

Získané bonusy:

Sdílet: