Japonsko - Schůzka s Takomotem

Počet zlatých:         1
Počet stříbrných:    4
Počet bronzových:  6

Na večírku u Nishimury

Lara vyjela výtahem a ocitla se na večírku pořádaném Nishimurou. Zamířila si to ze schodů rovnou k barmanovi. Po rozhovoru s ním šla doprava, kde už na ni za dveřmi čekal sám Nishimura. Po rozhovoru s ním vyšla ven a zpátky na večírek. Tam už na ni čekal sám Takamoto. Vyjednávání nebylo tak hladké… Tak Lara za chvíli měla práci pro své magnumy. Využívala i vhodných pastí jako byly LCD panely na sloupu. Potom se ukázal Nishimura a v animaci jí řekl, že Takamoto se pravděpodobně ukryl k sobě do hnízda a dal Laře kartu k výtahu. Lara zamířila do druhé chodby a vyjela výtahem na střechu. Tam se vydala doleva a dveřmi ven. Ihned se otočila doprava, kousek poodešla a roztřelila sud s hořlavinou. Tím zpřístupnila tyč. Vyšplhala po ní, skočila doprava a vyšvihla se nahoru. Šla dopředu až na prosklenou střechu. Tam doprava se vyšvihla na vyšší střechu a v bedně našla první bronzový secret. Pak se vrátila k prosklené střeše, hodila na ni hák a poposunula ji, tím vznikl otvor do kterého ihned skočila. Tam se jedinou možnou cestou dostala až dolů k motorce. Ale než na ni nasedla, všimla si úhledně poskládaných beden napravo od dveří. Jednu odtáhla a po roztřílení bedny nalezla první stříbrný secret. Šla za motorku a tam nalezla v rohu v bedně druhý bronzový secret. Pak už konečně osedlala motorku. Vyjela ven, vpravo a přes nedokončený most...

Nyní je zde třetí cut scéna. Šipky jsou za sebou v následujícím pořadí: doleva, nahoru, dolů.

Před sebou Lara uviděla lešení, spodní část a horní část, skočila teda na tu spodnější a šla až úplně dozadu, přeskočila mezeru a ještě kousek. Tam našla v bedně třetí bronzový secret. Pak se vrátila tam kde byla na začátku a skočila na horizontální tyč před sebou, roztočila se a přistála na lešení, vyhoupla se, pokračovala dál, přeskočila mezeru a v cestě ji stálo zavěšené okno. Sestřelila ho tedy a skočila na lano, které po něm zůstalo, zhoupla se a došla až na konec lešení tam skočila na lano a slanila se na plošinu na druhém mrakodrapu. Tam před sebou viděla zavěšenou plošinu, lanem si ji přitáhla a skočila na ni, až se plošina zhoupla, skočila dopředu a hodila na lampu hák, otočila se doprava, zhoupla se a skočila. Tam byly další dvě plošiny, přitáhla si první, skočila na ni, z té na druhou a z ní skočila a hodila na lampu hák, zase se otočila doprava a proskočila rozbitým zábradlím. Tam na ni čekali dva vojáci a dva psi, zneškodnila je, využívajíc při tom i lamp, které vybuchovaly a prošla jedinými dveřmi dál. Před sebou měla schodiště, šla tedy nejdříve úplně dolů. Tam našla v bedně čtvrtý bronzový secret. Pak zas úplně nahoru až k rozbitému zábradlí napravo. Skočila na potrubí a šla kousek dopředu, tam nalevo skočila na římsu nad menšími trubkami a přešla kousek doprava, pak skočila dozadu zase na ty větší trubky a tam našla v bedně druhý stříbrný secret. Pak se vrátila stejnou cestou ke dveřím kam se vrátila a tam dál byly jediné dveře, tak jimi prošla. Uvnitř bylo spoustu cílů pro její magnumy. Když to vyřídila, nalevo u prosklené stěny našla bednu a v ní pátý bronzový secret. Šla na schody, odkud na ni střílel jeden týpek a tam ve skříni nalevo našla třetí stíbrný secret. Pak se rozhlédla po místnosti a vepředu tam na zdi uviděla velký LCD panel, uprostřed kovový znak. Přišla blíž hodila na něj hák a zatáhla, LCD panel se nahnul, ale nespadl. Tak Lara vzala zbraně a ustřelila obě lanka, která ho držela. Panel spadl a odkryl tam chodbu, v níž stáli dva japončíci, Lara jim tam hodila pozdrav ve formě granátu, pak se vyšvihla na panel a dodělala je. Prošla dveřmi a po krátké animaci naznačující cestu, se vydala doprava a na tyč před sebou. Po ní vyšplahala nahoru, tam skočila na hranu plošiny, přeručkovala doprava a tam se už vyšvihla nahoru. Před sebou měla otočnou plošinu s reklamou, hákem si ji otočila a skočila na ni. Přeběhla přes ni a skočila na další plošinku před sebou, tam po žebříku nahoru a opět další reklama, zase si ji hákem otočila a skočila. Plošina ale nebyla celá, skočila nejdříve na tyč a zní na zbytek plošiny a pak rovnou na vertikální tyč před sebou. Vyšplhala po ní a vzad skočila zase na zbytek plošiny a z ní na další vertikální tyč, vyšplhala po ní až nahoru a tam skočila na horizontální tyč na reklamě. Reklama se Lařinou váhou otočila a Lara opět skočila zpátky na vertikální tyč vyšplahala po ní a skočila na otočenou reklamu. Po ní přeběhla a skočila na další menší plošinku a z ní na další vertikální tyč. Po té vyšplhala až nahoru a tady musela Lara být rychlá, protože tyče nebyly dělány na takovou váhu. Z vertikální tyče musela rychle přeskočit na první horizontální, z ní na druhou, z ní na třetí a ještě na čtvrtou a pak na poslední plošinu/balkón. Tam prošla dveřmi a popošla kousek dopředu, stáli tam vojáci. Nad nimi byl lustr, tak ho na ně sestřelila, pak šla doprava, kde byli další vojáci. Když je zabila přiběhli další. I ti nakonec lehli pod tíhou olova. Pak nahoře, kam vyšla po schodech, našla v bedně poslední, tedy šestý bronzový secret. Skočila dolů a nalevo v malé místnosti ve druhé skříni zleva našla poslední, tedy čtvrtý stříbrný secret. Pak šla jedinou možnou cestou dál, dveřmi, a nalevo do prosklené místnosti. Tam šla až k hasícímu přístroji a zmačkla páku vedle něj. Tím zviditelnila laserové paprsky. Pak přešla ke stolu, kde se kamerou mohla podívat do třech místnostech. Po té vyšla ven a vzala kouli na stojanu nalevo. Šla bezpečně za ní, protože jakmile vešla do pole paprsků, začal do ní střílet kulomet na stěně. Došla až pod něj, tedy z dosahu paprsků a počkala až přestane střílet. Pak bezpečně pokračovala dál, jedinou cestou a dveřmi. Tam už na ni čekal Takamoto. Ale po rozhovoru s Larou utekl a Lara zase musela vyprázdnit zásobníky do několika jeho kompliců. Poté se rozhlédla po místnosti, na stropě byl zavěšen drak a mezi předníma nohama měl kovový znak. Lara na něj hodila hák a rozhoupala tak draka, ten čumákem prorazil skleněnou výplň. Tam se ihned ukázali dva Japonci a začali po Laře střílet. Zneškodnila je, skočila na komodu pod nimi a z ní nahoru, šla doprava a tam našla munici, vše posbírala a nakonec uchopila červenou komodu a táhla ji tam, kde drak rozbil výplň. Shodila ji dolů na zem, komoda se rozbila a Lara tak našla zlatý secret. Pak opět nahoru a nastoupila do výtahu a ten vyvezl Laru v animaci nahoru, kde je už k boji připravený Takamoto.

U Takamota

Po rozhovoru s ním začal boj. Lara na nic nečekala a šla k nejbližší soše a dozadu kolem ní. Vzadu totiž byla tyč, po které mohla vyšplhat na úroveň Takamota, protože dole do ní neúprosně stříleli samopaly. Pak si už jen dávala pozor na proudy zeleného ohně, ve správnou chvíli buď nadskočila, nebo se přikrčila a neustále do Takamota kropila ze svých zbraní. Nakonec, když ho zabila, si v animaci vzala část meče a přiletěl za ní vrtulníkem Nishimura. Vytáhl Laru ven a do vrtulníku a spolu odletěli...

Získané bonusy:
- Filmečky
- Návrhy lokací: Japonsko
- Modelování: Japonsko
- Oblečky: Evening ripped a Evening ed a Catsuit
- Profily postav: Zip

Timetrial mód:
Na level máte celkem 12 minut 15 sekund

Získané bonusy: - Oblečky: Goth lace shirt

Sdílet: