Ghana - Sledování J. Rutlanda

Počet zlatých:         1
Počet stříbrných:    4
Počet bronzových:  5

Pod vodopády

Lara v animaci sklouzla z plošinky a rozsvítila si baterku. Pak šla jedinou možnou cestou rovně a doleva až k vodopádům. Tady v animaci uviděla Rutlandovy žoldáky jak něco spouští po vodopádu. Pak se rozběhla a skočila krásnou šipku do vody pod sebou. Vynořila se a rozhlédla, pod sebou zahlédla dva secrety, každý na opačné straně blíž k vodopádům. Ponořila se tedy a doplavala si pro první a druhý bronzový secret. Pak se vynořila a před sebou uviděla malý ostrov a na něm plošinu s lanem… pod tímto ostrůvkem uviděla zaplavený tunel a tam stříbrný secret, ale díky silnému proudu se k němu nedostala. Zapamatovala si ho tedy a vylezla na ostrůvek. Tam vpravo uviděla dvě plošiny. Vyšvihla se tedy na první a pak na druhou, otočila se doleva a skočila na lano, tím vytáhla západku v mohutném kamenném bloku. Pak sklouzla po laně až dolů a rozhoupala se tak až kopla do toho bloku. Ten se v animaci roztočil a vodopád začal ustupovat až odhalil vstup do chrámu. V tu chvíli se na scéně objevil Rutland, kousek nad Larou. Po rozhovoru s ním Lara ještě nešla do chrámu ale hned vpravo skočila do vody, otočila se a tentokrát už v pohodě vplula do oboustranného tunelu a vzala si první stříbrný secret. Pak se vrátila a vstoupila do chrámu.

Uvnitř chrámu

Šla rovně a pak zatočila doprava, tam narazila na prohlubeň s vodou. Uprostřed a vzadu bylo lano. Tak si hákem přitáhla plošinu na sudech a z ní skočila na první lano, z toho na druhé. Pak doleva, po schodech a když prošla futry, pozdravila tam devítkami jednoho předsunutého žoldáka. Přeskočila rozbitou past a hned na rohu vpravo uviděla na zemi desku. Sešlápla ji a počkala až okované dveře před ní úplně vyjely nahoru, pak se rozběhla přeskočila první nástrahu a druhou zdolala kotoulem, stejně tak i proskočila pod spouštějícími se dveřmi. Tady ji čekala zase běžná rutina v podobě žoldáků. Na onen svět jim pomáhala devítkami, rozmístěnými sudy s hořlavinou a v neposlední řadě si mohla „půjčit“ kulomet na horní plošině. Dokonce na ně mohla shazovat hákem rozmístěné lampy a dávat jim zdarma elektroléčbu. Na horní plošině, kde je kulomet, si pak taky vzala v pravém rohu třetí bronzový secret. Pak se rozhlédla, vlevo a vpravo uviděla vodní kola. K pravému nemohla, ale vlevo s rozběhem skočila na lano a rozhoupala se tak, aby nohama shodila sloupek na jednu horizontální tyčku na vodním kole. Tím ho uvedla do chodu, pak ve správnou chvíli skočila z lana na jednu z těch tyček a nechala se kolem „vyvézt“ nahoru na druhou stranu, kde skočila na další lano a z něj na plošinu. Tam vpravo hodila hák na zavěšenou železnou plošinu a přitáhla si ji. Když se na ni postavila, hodila hák na sloupek nalevo a přitáhla se i s plošinou k němu. Z plošiny pak skočila na lano před sebou a z něj na další horizontální tyčku na druhém kole, zhoupla se a skočila na druhou před sebou a z ní na vytesaný žebřík ve skále. Po něm vylezla až nahoru do menší, ale vyšší místnosti a tam našla další takový žebřík, tudíž i po něm vystoupala vzhůru kam to až šlo a pak si přeskočila na římsu nalevo. Kousek po ní, pak vyskočila na římsu nad sebou a zase kousek po ní a doleva. Tam vyskočila na už kovový žebřík a po něm až nahoru. Došla na konec tunelu, ale než skočila dolů, pořádně se rozhlédla a v rohu vlevo tam uviděla schovaného tygra, nasypala to do něj a teď už bezpečně mohla vejít. Napravo uviděla polorozbité schody. Vylezla na ně, pak vyšla po dalších a před sebou tam uviděla plošinu. Napravo u ní byl secret, tak si nejdříve došla pro čtvrtý bronzový secret. a pak se zleva vytáhla na plošinu. Před Larou byly teď váhy, skočila na první kamenný blok a počkala až klesne pod její váhou tak, až se objeví druhý kamenný blok. Nechala ho vyjet o kousíček výš a skočila na něj. Teď rychle, než začal klesat, z něj přeskočila na skálu před sebou. Vytáhla se na ni. Po krátké animaci, která ji naznačila postup, se otočila doprava a skočila v klidu dolů do vody. Tam si doplavala k další plošince na sudech, když byla na ní, hodila hák na sloup před sebou a přitáhla se. Pak se chvíli nechala unášet proudem doleva, tam skočila do vody a plavala doleva, kde se vytáhla z vody a napravo, schovaný za sutinami, našla druhý stříbrný secret. Pak se vrátila na plošinu na sudech a přitáhla se hákem ke sloupu a přeskočila na „břeh“. Tam šla doleva k dalšímu vyrytému žebříku ve skále a po něm až nahoru. Tady jsou další váhy, Lara tedy skočila vzad a počkala až druhý blok bude o něco výš než ona a pak na něj skočila. Honem přeběhla a přeskočila na další skálu. Běžela dopředu a zde nalevo za sloupem našla poslední, tedy pátý bronzový secret. Pak skočila a ve vzduchu hodila hák, zhoupla se a přistála na další plošině. Tady šla dopředu a skočila na trhlinu ve sloupu, přelezla doprava, spustila se o jednu dolů, zase přelezla doprava až ke stěně a tady vyskočila na trhlinu nad sebou. Odtud přeskočila na trhlinu přímo ve zdi po pravé ruce a z ní se spustila na trhlinu pod sebou. Přeskočila na trhlinu vpravo, z ní vyskočila na trhlinu nad sebou a z ní koněčně na plošinu vpravo. Tady hned vlevo sešlápla desku a tím otočila jednu plošinku a shodila tak velký kamenný kvádr dolů. Lara si uvědomila, že pokud by něco nevyšlo a spadla by dolů, tak po tomto kvádru se může dostat nahoru zpět. Aby nemusela znovu takřka od začátku. Pak skočila na tu plošinku co se otáčela a z ní na další kde ve zdi byla jakási postava, která měla zamčené ruce. Lara skočila na další plošinku vpravo a tam zatlačila kvádr na sešlapávající desku v zemi. Plošina se tak několikrát otočila. Jen co se dotočila, Lara na ni skočila a zase k tej postave vě zdi, ale tady si uvědomila, že jak zamáčkla tu desku, uvolnila se postavě jedna ruka. Ale už neměla žádný kvádr na tu druhou desku v zemi. Tak tedy šla k ní, sešlápla ji až se plošina dotočila a pak ve správný okamžik na ni skočila když se otáčela. Pak rychle hodila hák na hruď vytesané sochy a uvolnila jí tak ruce. V animaci se tak otevřela vrata a napustila místo pod Larou vodou. Lara skočila šipku dolů a vrátila se do místnosti se dvěmi vodními koly, stejnou cestou po železném žebříku, po dvou římsách a po prvním vytesaném žebříku a po druhém, ale když byla na tom druhém a za ní se otáčelo to druhé vodní kolo, které bylo předtím nehybné, počkala, až za ní bude horizontální tyčka a skočila na ni, nechala se svézt jako na předešlém kole, pak skočila na lano a z něj na plošinu se sloupkem. Tady, jak před chvílí viděla ve krátké animaci, se rozpohybovaly pasti. Vystřelovací kůly zakončené ostrou železnou hlavicí jen prostě proskočila kotoulem. Nyní před sebou měla rotující čepele, vlevo si všimla kvádru, chytla ho a začala ho tlačit před sebou. Ale třeba na levé straně, čepele nalevo tak narážely do kvádru a napravo rotovaly, zkrátka Lara zůstala celá. Pak když byla na konci, tak aby se neprosmýkly čepele, zastavila, vyšvihla se na kvádr a z něj skočila z dosahu pasti. Šla dále po schodech nahoru a tady vlevo v chodbě ji čekala ta samá překážka. Nalevo ve zdi si všimla podobného kvádru, vytáhla ho ze zdi a použila stejný princip jako předtím. Běžela dál, po schodech nahoru, pak zase dolů a tady se na ni začala valit obří koule. Lara na nic nečekala a běžela dopředu, přeskočila napravo první nefungující past, pak nalevo druhou zdolala kotoulem a nakonec přeskočila propast. V animaci se vyhnula kouli, která prorazila zeď a roztříštila se o skálu. Nalevo uviděla další kamenný žebřík, sešplhala po něm dolů a tam si vzala třetí stříbrný secret. Po žebříku se vrátila zpět, kde vybourala koule větší vchod a napravo od vchodu byla horizontální tyčka. Lara na ni skočila, roztočila se a zachytila se štěrbiny ve skále, na té přelezla doleva a tam skočila na trhlinu nad sebou. Po té zase přelezla doleva a tam skočila vzad na římsu za sebou, odtud skočila nahoru na další římsu nad sebou a co nejrychleji skočila vzad na horizontální tyč, protože se na ni vyvalil balvan zezhora. Z tyče skočila na druhou před sebou a z ní na skálu před sebou. Tady se otočila doprava a uviděla další zavěšenou železnou plošinku, skočila na ni a plošinka se s ní svezla dolů. Seskočila z ní na skálu před sebou a z ní se rozběhla, skočila na další zavěšenou plošinu, ta se ani nehnula tak z ní skočila na skálu před sebou. Odtud zase napravo na další horizontální tyč, z ní skočila na římsu před sebou a na ní přeručkovala doleva, tam skočila nahoru na další římsu a tady opět musela co nejrychleji skočit vpravo na horizontální tyč, protože se na ni vyvalil další balvan zezhora. Z tyče skočila na další před sebou, na té se otočila o třistašedesát stupňů a skočila na další tyč před sebou a z ní na římsu před sebou. A tady opět musela co nejrychleji přeručkovat doleva, protože se na ni vyvalil další balvan. Skočila na římsu nad sebou a přeručkovala doleva. Skočila vzad a konečně se dostala k dalšímu vchodu dovnitř. Tak vešla. Šla dopředu a spustila se animace, kde Lara na zemi našla přívěšek své matky. Pak šla po schodech dolů až byla taková tma, že si raději rozsvítila lampu na rameni a v tu chvíli uviděla před sebou propasti s ostrými kůly dole. Skočila tedy a zachytila se hákem, zhoupla se a skočila. To samé udělala u další propasti. A šla dál až narazila na most, kde stáli žoldáci a poučila je co jsou to magnumy, s výukou nespěchala, věděla, že kdyby ten mostík vyhodili do vzduchu, může se zachytit lanem a takhle překonat propast pod ním. Šla dál a zase se dostala ven, tady rovnou skočila hned vpravo na horizontální tyč a z ní na druhou tyč a z ní na puklinu ve skále. Tady přeskočila vlevo na puklinu přes vodopád a z ní se pustila na zem. Uviděla popraskané dveře, tak k nim hodila granát a tím je zničila, uvnitř tak našla poslední tedy čtvrtý stříbrný secret. Znovu se zachytila pukliny a přeskočila zpátky přes vodopád na puklinu vpravo. Tady si vyskočila na puklinu nad sebou a přeručkovala doleva a zase si vyskočila nahoru a ještě jednou nahoru na puklinu, zde si přeručkovala doprava. Znovu na puklinu nad sebou a zde skočila vzad na horizontální tyč a z ní na druhou a z ní na plošinu k barelům a železnému mostu. Barely mohla skopnout do vody a ty tak po vodopádu sjely dolů a zničily most, ale zůstala tam lana, po kterých se Lara v pohodě dostala na druhou stranu. Při tom všem stíhala redukovat počet žoldáků na minimum až nezbyl ani jeden. Tušila, že ji zde čeká něco většího, tak se vybavila municí a lékárničkami a vyrazila do většího vchodu. Tam na i hned zaútočil tygr. Zabila ho a uviděla před sebou dvoje schodiště, oboje pobořené, ale jen na levé se mohla vyšvihnout, také to hned udělala, pak se na ni vyvalila první koule. Skočila teda stranou, znovu vylezla na schodiště a vyvalila se na ni druhá koule. Znovu úskok, když se potřetí vrátila na schodiště, už se nic nevyvalilo, skočila na lano uprostřed a z něj na pravé schodiště, i tady se na Laru vyvalila koule, skryla se tedy do výklenku ve zdi a počkala až se prokutálí kolem ní. Konečně mohla bezpečně vylézt až nahoru. Nahoře na zemi sešlápla desku a před ní začaly vyjíždět kamenné dveře nahoru, ale ještě jimi neprocházela. Místo toho co nejrychleji skočila na schody a z nich na zem, tak, aby se nezranila. Uviděla otevřená velká vrata a tam zlatý secret. pak se zas vrátila nahoru, znovu sešlápla desku a tentokrát už proskočila vznilým otvorem.

Rutland

Po animaci a rozhovoru si Lara vůbec nevšímala Rutlanda, jen před ním uhýbala. Všimla si čtyř plošinek. Pokud by Rutlanda zranila, stejně by si na jednu vylezl a doplnil by si zdraví. Pod plošinami byly divné „boule“ . Když jednu rozstřelila, odkryl se tak nějaký červený drahokam. I ten rozstřelila a odkrylo se místo, kam mohla hodit Lara hák a strhnout tak plošinu, stejným způsobem Lara strhla všechny čtyrky plošiny a Rutland se už nemohl „dobíjet“. Tak do něj Lara nasypala olovo a v závěrečné animaci si od něj vzala další část meče...

Získané bonusy:
- Filmečky
- Návrhy lokací: Afrika
- Oblečky: Legend pink a Classic gray
- Modelování: Afrika

Timetrial mód:
Na level máte celkem 20 minut a 00 sekund

Získané bonusy:

Sdílet: