Bolívia - Taiwanaku

Počet zlatých:           1
Počet stříbrných:      5
Počet bronzových:  10

Pod vodopádem

Po skončení úvodního intra běžela Lara neustále dopředu a za skalkou nalezla první bronzový secret. Oběhla skalku a přeskočila jámu, na jejíž druhé straně sedělo ptactvo, které po vpádu Lary vyletělo. Lara zahnula doleva a proběhla kolem dvou šutrů, které mohla skopnout. Napravo ve výklenku nalezla druhýbronzový secret. Lara skočila do jezírka a přeplavala ho na druhou stranu. Vylezla na skalku a spustila se sekvence s PDA. Po skončení sekvence šla Lara k šutru, který shodila dolů. Uvolněnou cestou přeskočila jámu a napravo vyšplhala po liánách na stěně. Přeskočila na pravou a jedinou možnou cestou šla až na okraj odkud vyskočila na lano. Vyšplhala po laně trochu více nahoru a natočila se doleva. Všimla si tak skrytého vchodu do jeskyně, do kterého skočila. Jelikož v ní byla tma, rosvítila si baterku, a na konci jeskynní chodby našla první stříbrný secret. Seskočila do nižší chodby a běžela dál. Na konci jeskyně přeskočila na protější skalku a kamera jí ukázala cestu dál. Vyskočila na římsu a přeručkovala až kam mohla a přeskočila na druhou stranu.

Na vrcholku vodopádu

Nyní se nacházela na úpatí vodopádu. Šla tedy cestou proti řece. Dala si pozor, protože balvan, který slát v cestě se uvolnil. Uhnula mu a pokračovala dál. Vylezla na šutr a z něj přeskočila na větev, po které přeručkovala doleva a skočila na další větev trčící naproti. Z té přeskočila na skálu a po té doprava přes vodopád na druhou stranu. Spustí se sekvence, ve které se objeví jeden z nepřátel. Když skončila, Lara ho nemilosrdně zabila. Objevil se zde první úkol na logiku. Není však nijak těžký. Lara potřebuje, aby se větev, která je ponořená v řece vyzvedla tak, aby z ní mohla přeskočit na převis mezi vodopády. K tomu využila kámen umístěný na skále před větví. Dostala se tam tak, že přeručkovala po římsách. Po shození kamene seskočila dolů a ještě než skočila na větev, sebrala si třetí bronzový secret. Když se dostala nad vodopád, všimla si, že cestu jí přerušuje obrovský zlatý kovový kruh. Shodila ho tedy hákem a šla dál. Spustilo se další video, ve kterém se spouštějí dva strážníci ze skály. Lara lehce a efektně oba zabije a vydá se dál. Došla ke stěně s vodopádem a vyškočila na římsu. Ručkovala doleva, ale musela si pohnout, jelikož se římsa začala bortit. Na konci přeskočila na trčící tyčku a z té na protější římsu. Přelezla až kam to šlo a odtud skočila na ještě jednu římsu a z ní o patro výš. Vylezla, otočila se a přeskočila na lano, ze kterého se přehoupla za vodopád. Nejprve odbočila nalevo a odtud ve vrchním výklenku sebrala čtvrtý bronzový secret. Vrátila se na místo, kde seskočila z lana a všimla si dvou trčících tyček. Přes obě se dostala až na druhou stranu, kde na ni zaútočil další strážník. Odstanila ho a pomocí háku se dostala na protější stranu propasti. Běžela rovně a v zatáčce si nalevo nahoře všimla pátého bronzového secretu. Sebrala ho hákem a pokračovala dál až do doby, kdy jí přerušila další animace.

Před chrámem

Ukázala jí, že v překrásné lokaci před ní se objevila spousta nepřátel. První dva setřásla tím, že na ně sestřelila hromadu kamení, které byly kousek od ní. Sjela dolů a hned proti ní byl výklenek mezi skálami, kde sebrala ze země již šestý bronzový secret. Šla zpět a zabila další dva strážníky. Vyskočila tam, odkud přišli, a běžela neustále rovně, kde nalezla sedmý bronzový secret. Šla zpět a vylezla opět na skalku, kde zabila dalšího strážníka, kterého okradla o zbraň. Vyskočila na lano, ze kterého se přehoupla na protější stranu. Sklouzla se dolů a přešla přes mostek napravo. Tam pozabíjela dalších pět strážníků. Po jejich předčasném skonu si stoupnula proti schodům a než na ně vlezla, začala šplhat po zdech nalevo od schodů. Vylezla na první zeď, po té na druhou a tam si všimla, že zeď proti ní se dá rozstřílet. Rozbila ji a hádejte, co tam nenašla. Druhý stříbrný secret. Sebrala ho a teprve teď šla na schody. Spustila se animace, kde Lara uslyšela smrt dalších dvou strážníků.

Uvnitř chrámu

Vešla do chrámu a všimla si dvou šutrů. Odkopla je a tím přišla na past. Přeskočila past pomocí háku a šla až na křižovatku. Nejprve šla nalevo do místa, kde byla tma. Rožla si baterku a našla tam již osmý bronzový secret. Vrátila se na zpět a šla k řetězům. Animace jí ukázala kudy dál. Vyskočila na řetěz napravo, vyšplhala po něm nahoru a z něj na druhý řetěz. Po tom rychle nahoru, protože řetěz začal klesat. Skočila na předchozí řetěž a z toho do výklenku napravo. Proběhla výklenkem a z něj na řetěz, ze kterého sjela dolů. Šla jedinou možnou cestou a nakonci skočila do jezírka. Jezírko bychom mohli rozdělit na tři části. V první jste do něj skočily. Přeplavte tedy do druhé části, kde se může Lara nadechnout a vylézt ven. Tam za polorozbořenou zíďkou neleznete předposlední bronzový secret. Skočíte opět do jezírka a vplavete do třetí části, odkud už Lara konečně mizí pryč z vody. Lara šla jedinou možnou cestou. Do cesty se jí postavil první zvířecí protivník, kterého se rychle zbavila. Dále pak první svírající se zdi. Těmi proběhla v pohodě. Další už však byly trošku delší a tak Lara pochopila, že to by nezvládla. Naštěstí se tam však nacházela bedna, kterou Lara chytla a tahala ji mezi zdmi. Bedna tak vždy zastavila svírající se zdi a Lara mohla lechce projít. Běžela dál, až se dostala do obrovské haly.

Logický problém

Lara musela dostat tři klece na tři tlačítka. Problém je v tom, že dvě klece jsou v mírně zaplavené prohlubni. Jedna z beden je nahoře a proto ji můžete zrovna umístit na správné místo. Další dvě jsou v jámě, kde je i další zvířecí protivník. Toho Lara jednoduše odstranila. První bedna se nacházela pod podivnou starodávnou kamenou pákou. Odsunula ji z pod páky a po té ji hned na páku umístila. Vylezla na místo odkud mohla skočit na druhou stranu páky a tím odpálkovat klec nahoru. Klec umístila na druhé tlačítko. To samé udělala se třetí klecí. Tím se aktivoval mechanizmus, který otevřel cestu dál. Avšak to není vše. V této hale se nachází i tři secrety. Lara si stoupla zády ke dveřím ze kterých přišla a zahla doprava. Běžela až ke zdi a ve výklenku na pravo od ní nalezla poslední bronzový secret. Ke zlatému secretu se dostanete tak, že posunete bedny na tlačítkách tímto způsobem. Stoupněte si opět zády ke dveřím odkud jste přišly a nyní osuňtě bednu z prostředního tlačítka. Nyní rychle běžte k bedně, která byla nalevo. Tu odsuňte v momentě, kdy jsou dveře tak ve středu cesty. Dveře se tak zastaví napůl otevřené a vy po nich budete moci vylézt. Lépe vám to naznačí následující obrázek. Běžte tedy pro svou zlatou odměnu. K té se Lara dostala tak, že šla ke stěně nalevo. Vyšplhala po řetězu nahoru a skočila na římsu. Přeručkovala, až kam to šlo. Vyskočila ještě výše a po řetěžu přeručkovala na druhou stranu. Seskočila na římsu pod ní a odtud přeskočila na tyčku a z ní až ke dveřím. Napravo i nalevo od dveří jsou římsy. Běžte na kterou chcete a po nich vyskákejte co nejvýš. Z té pak přeskočte na záchytku na dveřích a z té co nejvýš. Tam seberte zlatý secret. Seskákejte dolů a ještě než vejdete do dveří, běžte doprava. Přeskočte na římsu, přeručkujte co nejvíce to jde. Vyskočte výš a po řetězu přeručkujte na druhou stranu. Seberte třetístříbrný secret. Vraťte se ke dveřím a vstupte.

Nyní je zde první cut scéna. Šipky jsou za sebou v následujícím pořadí: dolů, nahoru

Po cut scéně

Lara běžela jedinou možnou cestou až k propasti. Sešplhala po římsách dolů, kde zabila posledního zvířecího protivníka. Na stěně, po které slezla, si zhruba ve středu všimla části zdi, se kterou mohla hýbat. Odsunula si ji a tajnou chodbou se tak dostala až ke čtvrtému stříbrnému secretu. (Jen tak pro zajímavost je to lokace, která se nachází pod místem cut scény) Lara se vrátila zpět z tajné chodby a vyšla na vyvýšené místo napravo od ní. Nyní popřeskakovala na tyčky, které se vždy po skoku přetočily o 90 stůpňů. Přes ně se dostala až na římsu na zadní stěně. Lezla co nejvíce doprava, přeskočila z římsy na římsu a skočila opět na mechanismus umístěný za ní. Z toho seskočila již k poslednímu stříbrnému secretu. Skočila opět na mechanismus a z toho zpět na římsu na stěně. Postupně se po těchto římsách dostala až do průchodu dál. Šla dál až do doby, kdy ji nepřerušila další animace. V ní si Lara vzpomněla na to, jak přišla o matku a na tajuplný artefakt.

Opět venku

Po rozmluvě s Rutlandem lara běžela rychle přes řítící se most a na druhé straně pozabíjela všechny nepřátele. Tak, teď už jenom závěrečné intro tohoto levelu. Hurá do Peru!!

Získané bonusy:
- Filmečky
- Modely objektů
- Koncepty z levelu Bolivia
- Informace o postavách: Lara Croft
- Obleky Lary: Legend union jack, Sport
- Timetrial

Timetrial mód:
Na level máte celkem 12 minut 30 sekund

Získané bonusy:
Obleky Lary: Sport green

Sdílet: