Anglie - Hrobka krále Artuše

Počet zlatých:         1
Počet stříbrných:    5
Počet bronzových:  9

Na hradě

Po skončení úvodní animace se Lara ocitla na hradě. Otočila se a u stropu lanem strhla dolů mříž. Pak si všimla velké bedny v místnosti pod otvorem s ventilátorem a dotlačila si ji pod otvor. Vyskočila do něj a tam rozstřílela bednu u dalšího ventilátoru, uvnitř se schovával první bronzový secret. Mříž rovněž strhla hákem, prolezla ven a skočila na zem. Běžela dopředu až k třetímu oknu, vyskočila na římsu tohoto okna a ještě výš na římsu nad ním. Poté přelezla úplně doleva, až k tyči, na kterou skočila a svezla se po ní na zem. Dostala se teda za plot, kde byl panel s pákou, za tu zatáhla a nahodila tak proud. Lara si vylezla zpátky po tyči a přeskočila zase na tu římsu, přelezla doprava nad okno, spustila se na římsu okna a přeskočila na další okno vpravo, protože byl pod ní proud veden v kaluži, přeskočila ještě na jedno okno a pak doprava na zem. Vlevo prošla dveřmi zpátky do hradu. Šla dopředu, doleva, znovu doleva až k velkým vratům, nalevo od nich byl v kameni meč, zatáhla za něj a vrata se zvedla. Prošla a ihned se dala doprava, tam ve zdi uviděla otvor. Skočila do něj přes zřícenou část podlahy a uvnitř rozstřílela bednu, vzala si druhý bronzový secret. Vrátila se zpět a u velké díry v podlaze si všimla třech horizontálních tyčí vpravo na stěně, skočila na první a z té na druhou, ta se přetočila ke zdi. Dřív než se stihla vrátit skočila Lara vzad na třetí tyč. Z té rovnou na tyč na padacích dveřích, ty se začaly spouštět dolů, v tu chvíli,honem skočila vzad zpět na třetí tyč, tam se přetočila a rychle proskočila otvorem, než se dveře vrátily a uzavřely ho. Tady šla dál, až uviděla nad dírou ve zdi nalevo loď, ustřelila oko s lanem a loď spadla, skočila na ni a přeskočila díru do další části hradu. Tam vpravo od díry prolezla šachtou do menší místnosti a našla tak další bednu s již třetím bronzovým secretem. Vylezla zpět a nalevo od díry uviděla další meč v kameni, zatáhla za něj a spadlo několik prken, které odkryly mechanismus vrat. Poodešla si kousek od vrat a střelila na to hák, zatahala až byly vrata nahoře, pustila hák a honem proskočila otvorem do další místnosti, tady na Laru již čekala ještěrka a bedny. Podívala se doprava a vysoko ve zdi uviděla další ventilátor, opět jej strhla hákem a poté osedlala ještěrku. Nejdříve narovnala dvě bedny na sebe přímo pod ventilátor a pak ještě jednu bednu vedle těch prvních dvou, aby na ně vůbec mohla vylézt. Vyskočila na první bednu, z ní na ty dvě a z těch do otvoru. Tam byla skrytá místnost a první stříbrný secret. Vrátila se zpět a opět osedlala vozítko. Ještě jí zbyly nějáké bedny, tak je odrovnala a uvolnila si tak cestu. Sjela po schodech dolů a rovnou až narazila do sarkofágu před sebou, tam byl schován druhý stříbrný secret. Po sebrání secretu si Lara všimla slabšího místa zdi nalevo od sarkofágu, zarovnaného dvěma bednami. Odstranila obě bedny ještěrkou a vrazila do zdi, ta se zřítila a Lara v ještěrce mohla bezpečně projet tunelem s pastmi. Až dojela k mříži, tu pomocí ještěrky nadzvedla a mříž pak zajela sama do stropu, Lara mohla pokračovat dál. Ještě několik pastí až prorazila další slabší zeď a...

Nyní je zde krátká šestá cut scéna. Šipka je jen jedna a to nahoru.

V podzemí

Po cut scéně se Lara otočila doprava a hákem sebrala čtvrtý bronzový secret. Otočila se doleva, došla na polozhroucené schody a naproti sobě uviděla pátý bronzový secret, sebrala ho hákem. Došla na okraj schodů odkud skočila nalevo na zeď na římsu, po té přeručkovala doprava a přeskočila na druhou římsu vpravo. Zase přeručkovala, musela spěchat, protože se druhá římsa měla co nevidět zřítit, a spustila se na další schody. Otočila se a přeběhla po schodech, skočila na další část, protože i tyhle schody se co nevidět zřítily. Tady se rozběhla dál a skočila na horizontální tyč před sebou, roztočila se a přistála na sousední zdi ve výklenku na římse. Přeskočila doprava na dlouho římsu, která se rovněž začala bortit, musela hodně rychle přeručkovat až úplně doprava, kde se vytáhla nahoru. V úzké chodbě šla úplně doleva a zde sebrala šestý bronzový secret. Vrátila se a spustila se na další rozbořenou část schodiště. Seběhla a skočila na lano. Vlevo byly tři římsy. Rozhoupala se a skočila na horní, přeručkovala a spustila se na nižší. Ta se ihned začala bortit, znovu přeručkovala a spustila se na nejnižší římsu, ta se rovněž při kontaktu s Larou začala bořit. Odtud skočila vzad na schody, které se jak jinak taky začaly bortit, přeskočila teda rovnou na další část. Tady šla zase dolů a skočila na římsu vlevo na zdi, přeručkovala úplně doprava, přes roh a zde se spustila dolů. Odtud se už bezpečně spustila na kameny pod sebou a po těch sklouzla dolů. Konečně na pevné zemi. Tady si Lara všimla kamenného bloku ve zdi, měl na sobě římskou číslici „tři“. Zatím ho ignorovala a běžela jedinou možnou cestou dále. Po schodech nahoru a do chodby, kde zatočila doleva. Tady na ni čekala propadlá podlaha se zapáleným olejem dole. Přeskočila ji tedy a šla dál. O chodbu dál na ni čekala další překážka v podobě hořící podlahy. Přitáhla si hákem bednu a dotlačila ji na začátek té výhně. Vylezla na ní a jak na chvíli přestala jedna část podlahy hořet skočila na ní a honem vyskočila dopředu do bezpečné vzdálenosti od ohně. Znovu si přitáhla bednu byla tu totiž ještě jedna taková podlaha a tu bylo třeba překonat stejným způsobem. Po té se ocitla u velkých vrat, znovu si přitáhla bednu a tu dotlačila doprostřed těch vrat. Vyskočila na ni, na vrata a skočila na druhou stranu vrat. Ocitla se v místnosti s rotujícími čepelemi, otočila se ihned doleva a tam uviděla páku, zatáhla za ní a otevřela tak ty vrata, zase si přitáhla starou známou bednu a rovnou ji podstrčila pod čepele vlevo, nejblíže k páce. Díky tomu mohla bezpečně projít a hned vlevo v rohu našla třetí stříbrný secret. Vrátila se zpět, vzala sebou i bednu a tentokrát ji dala pod prostřední rotující čepele, co jsou naproti vratům a prošla dál. I do této místnosti si za sebou přitáhla bednu. Tu si ihned podstrčila pod levý výstup a vyšvihla se nahoru, tam našla další kamenný blok tentokrát s číslem „jedna“, zatlačila ho tedy co nejdále to šlo a skočila zpět na zem. Bednu dotlačila pod téměř stejný výstup vpravo a tam byl další kamenný blok s číslem „dvě“, tady ho rovněž zatlačila dovnitř. Pak se otočila dozadu a místo aby skočila zpět do místnosti s bednou, kde šplhala ke kamennému bloku s číslem „1“ skočila do menší místnosti, kam by se dostala, kdyby šla vpravo od těch vrat s pákou. Tady dole nalezla druhou bednu, podstrčila ji pod čepel a prošla dál. Bednu si přitáhla a dala ji pod prostřední čepele, zase prošla a ocitla se zpět v místnosti po bocích s těmi očíslovanými bloky. Bednu si i sem rovněž přitáhla. Před sebou měla další chodbu a poslední čepele, kterými ještě neprocházela, i tyhle zablokovala jednou bednou a druhou tam „propašovala“, pak si přitáhla i tu druhou, jak tušila, obě bude potřebovat. Měla před sebou další hořící podlahu. Ale zde již nebyly žádné intervaly, kdy by přestávala nějaká část hořet. Lara tam dotlačila první bednu a tou druhou ji zatlačila ještě dále, tak měla dvě bedny za sebou a pokryla tak větší část podlahy. Přeběhla po nich a skočila na druhou stranu. Zde již bedny nebude potřebovat. Vpravo našla páku zatáhla za ní a vzniklým otvorem prošla dále. Vyběhla několikeré schody a ocitla se v místnosti napravo s „bazénem“ rovně se zavřenými vraty a přímo před sebou měla nášlapnou desku. Skočila do bazénu a proplavala tak do druhé části této místnosti. Vylezla ven a rozhlédla se. Uviděla dva zavěšené lustry, jeden nad plošinou kde stála a druhý nad bazénem, nejdříve hákem rozhoupala ten nad plošinou a on vrazil do mřížky, která bránila další, již sedmý bronzový secret a hákem si ho vzala. Pak rozhoupala ten druhý lustr, ten zas uvolnil skrytou rakev ve zdi. Rakev hákem vytáhla ven a ta spadla na hladinu bazénu. Skočila na ní a hákem se přitáhla na břeh k nášlapné podlaze. Tam rakev přitáhla na ní a tím si otevřela průchod dál. Prošla chodbou, až na konec, kde byla v zemi kovová mříž, pod ní ve vodě zahlédla další, již osmý bronzový secret. Skočila do vody a otočila se, vplula tam a vzala si ho. Vrátila se a zatáhla za páku tím si otevřela průchod vpravo s další rakví, doplavala a vylezla na ni. Pomalu na ní plula a hlídala si pravou stěnu, až uviděla otvor, honem do něj skočila a na druhé straně dopadla zase do vody. Tam doplavala na křižovatku, zatočila doleva, zase doplavala na křižovatku a tam zase doleva. Tam u mříže zatáhla za další páku a vpustila si dál tu rakev. Vylezla si na ni a zase pomalu plula, až doplula na tu křižovatku kde podruhé zatáčela doleva, tak tam do chodby až dozadu střelila hák na pochodeň a přitáhla se na rakvi až ke zdi, na tu první křižovatku, kde byl ve výklenku čtvrtý stříbrný secret. Skočila zpátky na rakev a znovu pomocí háku doplula na druhou křižovatku, tam byl poslední průchod, do kterého skočila z rakve a tam do vody.

V doupěti příšery

V krátké animačce Lara sklouzla vodopádem do obrovské jeskyně s jezírkem a po stranách se čtyřmi velkými zvony, u kterých byly ještě páky s ozubenými koly. Na nic nečekala a plula dopředu na břeh. Uviděla tu před sebou nějáký chrám. Vchod byl uzavřen, ale po stranách vchodu byly dvě „lampy“ s ohněm. Na obě použila hák a otočila je o 90stupňů vlevo. Pak úplně nalevo od vchodu objevila tři římsy, po kterých ihned vylezla na horní plošinku. Z té vpravo na horizontální tyč a na sešikmenou plošinku, po které sklouzla a v poslední chvíli skočila, aby se zachytila otočené lampy s ohněm. Lampa se s ní logicky otočila zpět do původní polohy. Lara roztočila a skočila, hodila hák a zachytila se. Rozhoupala se a skočila na druhou lampu, ta se rovněž vrátila do původní polohy i s Larou. Tak se dostala k další plošince, na kterou taky hned skočila. Z ní na druhou a z ní na další římsu. Po ní přeručkovala doprava a vyskočila na další římsu. Zase přeručkovala doprava a skočila na další římsu vpravo, z ní na řetěz, který byl vpravo za ní. Po něm vyšplhala až nahoru a dostala se tak až na střechu chrámu. Šla stále rovně po stříškách, minula kopuli s lanem a šla až dozadu, kde u zdi napravo našla poslední, a to pátý stříbrný secret. Pak se vrátila ke kopuli, skočila na lano a slanila se dolů.

Artušova hrobka

Po delším videu, kdy Lara zjistí, že se nachází v Artušově hrobce, se rozhlédne a uvidí zvon, další lustr a kamenné sarkofágy jeden je poškozený (rozlomený, napravo od zvonu). Dojde k němu a spustí se další krátké video. Po něm kus sarkofágu uchytí a odsune ho ke sloupu nalevo od zvonu. Pak přijde téměř až k „vejci“ a hodí hák na lustr co nejvíce ho rozhoupe a rychle pustí, má jen krátkou chvilku na to, aby vylezla po tom kusu sarkofágu na sloup a honem vzad skočila na lano. Tím vytáhla zvon a lustr do něj udeřil. Vejce se ve videu roztříštilo a Lara získala další část meče. V tu chvíli také někdo, nebo něco zaútočí na Alistera a Zipa. Po videu vyjde Lara z hrobky už normálně dveřmi a tam už na ní někdo čeká...

Zpátky v doupěti

V jeskyni s jezírkem v animačce na Laru zaútočil vodní ještěr a nebo vodní ještěrka (pozn. autora: těžko říct... :-D...) Lara si vzpomněla na zvony a ihned do nich začala střílet, při tom skákala a všemožně se vyhýbala útokům příšery. U dvou předních zvonů používala devítky a u těch dvou zadních kulomet, aby dosáhla toho tónu rychleji. Tušila, že střílet do ještěra/ještěrky nemá smysl. Po chvíli zvon vydal jistý tón, při tomto tónu se příšera natočila ke zvonu a zaposlouchala se. Lara schovala zbraně a hodila hák na páku s ozubeným kolem a zatáhla. Příšeře se tak o hlavu rozbila klec. Ta se z toho ale vzpamatovala a rozbila celý zvon. Lara se tak přesunula a to samé zopakovala i u třech zbylých zvonů. Poslední čtvrtá klec příšeru už omráčila, ta lehla a její tělo zůstalo ležet na hladině. Lara skočila do vody, doplavala k příšeře a vylezla si na ni. Z příšery, téměř u její hlavy, skočila na římsu a z ní na plošinu, tam vběhla do chodby a zatočila za roh. Tam byla propast, Lara se rozběhla a skočila, hodila hák a překonala tak propast. Dále skočila vpřed a zachytila se horizontální tyče, roztočila se a skočila na šikmou plošinku, po které začala klouzat, za chvíli musela přeskočit ještě jednu propast a už tady na ní čekala podruhé příšera.

Nyní je zde sedmá cut scéna. Šipky jsou za sebou v následujícím pořadí: nahoru, doleva, doprava.

Lara se otočila a uviděla velkou mříž s lanem. Ustřelila oko, kterým bylo lano upevněné na mříž a všimla si, že na mříži jsou dva erby a jeden meč. Vyskočila na jeden z erbů a z něj na vrch mříže, přeručkovala pod lano a skočila na něj. Z lana skočila na druhou stranu mříže. Zde sebrala již poslední, a to devátýbronzový secret. Pak znovu skočila zpátky na erb, na vrch mříže a na lano, z toho se rozhoupala a skočila na plošinu před mříž. Tady vpravo zatáhla za páku a po šikmině sjela dolů. A tady to Lara poznala, zde již byla. A teď tu není sama...

Cesta zpět

Hned u hořící podlahy, nyní už nehořící, zaútočili na Laru dva šašci s brokovnicemi. Konečně měly Lařiny devítky práci… Poté vešla do místnosti s již známými rotujícími čepelemi a tam zabila další dva maníky. Vzala bednu uprostřed a podsunula ji pod rotující čepele a prošla tak dále. Proběhla vraty a zde přes mříže zastřelila žoldáka, nalevo přiběhl další. Honem přeskákala ohně a zabila ho. Přeskákala poslední ohně a došla před propast s olejem. Přes propast zastřelila dalšího žoldáka ze samopalem. Přeskočila propast a šla dál až do známé místnosti s kamenným blokem číslo „3“ Tady zabila dalšího maníka s vrhačem granátů. Přišla ke tomu bloku a zatlačila ho dovnitř, tím se otevřela vrata napravo od Lary a tam byl schovaný zlatý secret. Pak vyběhla po schodech a skočila na plošinu, kde zmáčkla tlačítko a vyjela nahoru. Tam skočila vpravo na schody a po vyběhnutí výše zastřelila dalšího žoldáka. Vběhla do tunelu, postřílela dva psy a tři vojáky. Když ho prošla na druhý konec, tak ji v místnosti čekali další dva se štíty, zbavila se i těch a vyběhla po dřevěných schodech nahoru. Tam čekali ještě dva šašci, co si zřejmě mysleli, že mají větší šanci, než měly ty desítky před nimi. Lara jim ukázala, že se mýlili a spustilo se konečné video, kde se znovu setkala s Alisterem a Zipem.

Získané bonusy:
- Filmečky
- Profily postav
- Oblečky
- Modely objektů
- Vylepšení pistolí

Timetrial mód:
Na level máte celkem 27 minut 00 sekund

Získané bonusy:

Sdílet: