Tomb Raider Journeys #8

Tomb Raider Journeys #8

Vydáno: prosinec 2002
Počet stran: 32
Autor scénáře: Fiona Kai Avery
Náčrt: Mun Kao Tan
Obrysy: Marlo Alquiza
Barva: Tyson Wengler
Autor obálky: Dave Finch, Art Thibert