Tomb Raider Journeys #7

Tomb Raider Journeys #7

Vydáno: říjen 2002
Počet stran: 32
Autor scénáře: Fiona Kai Avery
Náčrt: Manny Clark
Obrysy: Marlo Alquiza
Barva: Tyson Wengler
Autor obálky: Billy Tan