Tomb Raider Journeys #5

Tomb Raider Journeys #5

Vydáno: srpen 2002
Počet stran: 32
Autor scénáře: Fiona Kai Avery
Náčrt: Drew Johnson
Obrysy: Marlo Alquiza
Barva: JD Smith, Chad Fidler
Autor obálky: Keu Cha