Tomb Raider Journeys #3

Tomb Raider Journeys #3

Vydáno: květen 2002
Počet stran: 32
Autor scénáře: Fiona Kai Avery
Náčrt: Drew Johnson
Obrysy: Jay Leisten
Barva: JD Smith
Autor obálky: Adam Hughes