Tomb Raider Journeys #2

Tomb Raider Journeys #2

Vydáno: březen 2002
Počet stran: 32
Autor scénáře: Fiona Kai Avery
Náčrt: Drew Johnson
Obrysy: Jay Leisten
Barva: JD Smith
Autor obálky: Adam Hughes