Zlo se vrací, silnější než kdy dřív!

„Fuj, úplně mě zamrazilo v zádech,“ řekl Pablo a oklepal se.

„Děje se něco?“ zeptala se ho Ari.

„Ale, jen takový blbý pocit,“ odpověděl a s tázavým pohledem se otočil na constantina. „Kontroloval jste teď někdo figurku Laru? Je ještě ve své kleci karanténě? Přece jen jsou to už tři roky a… a jen tak mimochodem, dával jí někdo najíst a napít?“

„A tys to nedělal?“ odpověděl mu pan c. a všichni se tomu zasmáli, protože věděli, že pod Pablovou výchovou umře i kamení. Mrazivý pocit teď však přeskočil i na další členy LC týmu. Fuj!

„No a k tomu sledování. Celou dobu ji sleduji na Instagramu.  Byla v Římě, Torontu a teď je zpátky v Praze,“ odvětil c. a ukázal jim svůj mobil.

instagram

„Počkej, cože?“ vyjekli společně.

Takže je to pravda. To co se psalo v bulváru o Oscarech a co vysílali v televizi ve zprávách. Figurka Lara se vrací a je silnější, než kdy dřív. A taky naštvanější.

„Vydržte,“ snažil se je uklidnit constantine. U mě doma jsme v bezpečí. Před domem je kamera, a pokud se tam něco pohne, můj mobil mi dá oznámení, že se něco děje.“

Mobil se rozsvítí. c. do něj pohlédne a spatří, že se něco hýbe v trávě. Dva pohyby v trávě.

trava

„A co budeme dělat teď?“ Nastalo nepříjemné ticho.

 

Pokračování příště

Sdílet: