Pět maleb a symbolů

PĚT MALEB A SYMBOLŮ

 

Poznámka: protože tyto informace původně nebyly zveřejněny a měl se z nich odvíjet děj The Lost Dominion, zveřejňujeme tento článek do sekce The Lost Dominion. 

 

VYTVOŘENÍ SANGLYPHU

1/V 1445 vypršela Eckhardtova stoletá dohoda s rasou Nephilim. Kromě toho, že plnil úkol, kvůli kterému tvoří lidské šlechtící kolonie, také pracoval na svých vlastních plánech. Má v úmyslu zradit Nephilim, podrobit si je, vládnout jim a ovládnout novou rasu Nephilim tím, že sám sebe přemění v neo-Nephilim, nadbytost ze znovu oživené rasy.

2/ Aby mohl ovládnout tuto upadající rasu a přivlastnit si její síly, potřebuje zbraň, nepřekonatelný zdroj energie.

3/ Jeho výzkum téměř neznámých rukopisů vyústil ve zmínky tří krystalických úlomků síly využívaných Nephilim – tři Periapt Shards. V Turecku je ukořistili a odvezli křižáci okolo roku 1200. Ale Eckhardt nikdy nebyl schopen ani jeden z nich vystopovat. Ve skutečnosti totiž byly v rukou jeho nepřítele na život a na smrt, řádu Lux Veritatis.

4/ Ale vystopuje pět jiných artefaktů rasy Nephilim, které tvoří prima materia, alchymicky rafinovaných kovů, nejčistší prvkové formy, které lze dosáhnout. Vydá se tvořit své vlastní mocné talismany pomocí toho, co se zjistil o Periapt Shards.

5/ Využitím svých pokročilých alchymistických znalostí vytvoří Eckhardt Sanglyph, pět do sebe zapadajících symbolů vytvořených z očištěných artefaktů Nephilim. Tento proces vyžaduje nejtemnější z temných umění a lidské oběti, když se v tělech obětí tyto prvky přemění a pak násilně „sklidí“.

 

PĚT SYMBOLŮ

6/ Každý symbol je v abecedě Nephilim glyf pro tento prvek. Síla každého samostatného symbolu je klíčová pro daný prvek na úrovni atomů; síra, železo, měď, fosfor a draslík. Když se použijí zároveň nebo do sebe zapadnou, pětice symbolů může přemoci Nephilim. Nebo tomu alespoň Eckhardt věří.

NB. Starověká abeceda Nephilim a obecný design symbolů Sanglyphu jsou založeny na kudrlinkových vzorech, které se vyskytují na tělech Nephilim.

 

7/ Eckhardt byl přesvědčen, že symboly Sanglyphu jsou nejen mocná zbraň a obrana proti silám Nephilim, ale že mu také časem umožní transformaci do neo-Nephilim. Aby zakryl jejich účel, pět symbolů bylo ukryto do pěti maleb (ikon). Ale nikdy je nemohl pořádně použít. Ač byli v úpadku a oslabení, Nephilim byli mnohem vychytralejší a chytřejší, než cokoliv, co Eckhardt byl schopen vytvořit. Rozdrtili ho, když se pokusil změnit podmínky dohody a zaútočil na ně.

8/ Aby mu udělili lekci, uvěznili ho do hrozné Vita Mortua – živé smrti (ne, nejde to přeložit lépe) v jámě. Měli v úmyslu ho propustit, jakmile se poučí, tak po deseti letech. Stále ho potřebovali, aby dokončil úkoly, které mu zadali. Nephilim nevnímají čas tak jako lidé a vykazují neuvěřitelnou trpělivost na nelidské šále desetiletí nebo i století.

9/ Řád Lux Veritatis zkomplikuje věci tím, že se přižene a uvězní Eckhardta pomocí Periapt Shards. K tomu pak na jámě, kde je uvězněn, postaví obrovskou pevnost. Nesmrtelný Eckhardt tam bude déle, než původně Nephilim plánovali.

 

PO ROCE 1945

10/ Poté, co je Eckhardt osvobozen bombardováním Spojenců v 1945, se vydá znovu získat svých pět maleb, když se dozví, že je řád Lux Veritatis nezničil. Investoval do nich sto let práce a dost své síly. Plán porazit a vládnout Nephilim neopustil, jen se v jeho plnění stal mnohem fanatičtějším.

11/ Nephilim se mu z nějakého důvodu rozhodli poté, co byl osvobozen, neukázat, ale velmi se mu věnovali. Ve skutečnosti zinscenovali jeho únik z pevnosti Lux Veritatis tím, že infiltrovali Cabal a navedli Spojence k tomu, aby bombardovali a zničili pevnost. To proto, že stále potřebují výsledky jeho práce pro své vlastní účely.

12/ Eckhardt brzy přijde na to, že Synglyph, který je nyní znám jako pět Obscurových maleb, byl zakryt křesťanským symbolismem a roztroušen do vzdálených utajených pevností.

13/ V době, kdy se odehrává hra, Eckhardt získal tři malby a blíží se ke zbylým dvěma. Za sebou nechává stopu umučených obětí a požádal o pomoc Cabal (jak si myslí). Je to skupina sebestředných, ale pokřivených a mocných jedinců, kteří ho podporují za příslib tajemství jeho dlouhověkosti.

 

NÁSLEDKY 500 LET STRÁVENÝCH V JÁMĚ

14/ 500 let samoty a bolesti mělo bohužel vážné důsledky pro Eckhardtovu už tehdy labilní mysl. Jeho metabolismus se změnil v nelidský. Zdá se, že získal pokroucenou formu dlouhověkosti, ve které se revitalizuje sklízením směsi stopových prvků biologického původu. Jinými slovy, musí pravidelně vraždit, jinak se z něj stane vyhublý a seschlý stařík. To vše se změní, až dokončí svou transformaci v neo-Nephilim.

15/ Zabíjí tak, že přemění jisté prvky v těle svých obětí a sklidí je. Protože stále uvažuje jako ve 14. století, vraždí rituálně a pokrývá místo činu Nephilim symboly těch prvků, které si bere z těla.

15/ Zdá se, že poslední dvě malby byly lokalizovány. Jedna je uvnitř čerstvě odkrytého opěrného pilíře strážni věže uvnitř komplexu Louvru. Další se ukázala v kryptě ruské katedrály. 

Sdílet: