Eckhardt a šlechtění: Lara a Kurtis jako produkty Eckhardtova rodokmenu

ECKHARDT A ŠLECHTĚNÍ

 

KURTIS & LARA JAKO PRODUKTY ECKHARDTOVA RODOKMENU

 

  1. Bylo by fascinující zkoumat dlouhodobou Kurtisovu a Lařinu příběhovou linii, kdyby byli současnými výsledky nějakého skrytého odvětví Eckhardtových komunitních experientů z 14. století. Vysvětlily by se tak některé jejich výjimečné kvality a hnací síla. Lux Veritatis a další spřízněné rodiny by rozhodně mohly mít uvěřitelné vazby s vylepšenými rodokmeny, které se větví od lidí vylepšených Eckhardtovými experimenty.
  2. Po návratu z jeho setkání s Nephilim v roce 1345 s příslibem 100x let života navíc, Eckhardt výrazně pokročil ve své snaze vytvořit Nepholidský rodokmen, který by byl schopný se stát inkubačním hostitelem pro příchod neo-Nephilim. Do jeho lidského rodu se mu podařilo včlenit mnoho vylepšení. Byla by zvýšena síla, kognitivní schopnosti i další žádoucí lidské vlastnosti.
  3. Poté, co by ‘vylepšení’ lidé začali vykazovat stabilní znaky výdrže a energie, by Eckhardt uvedl vzorové jedince do populace, aby se ‘zaseli’ do širšího genofondu. Vývoj a zdokonalení těchto zasetých rodokmenů by byl blízce monitorován a vybraní jedinci, kteří by vykazovali žádané vlastnosti, by byli navráceni do jeho blížeji kontrolovaných šlechtitelských komunit. To by rychleji posílilo a posunulo jeho genofond.
  4. Po mnoha generacích by se po celém světě často vyskytovali výjimeční jedinci, ale bylo by nemožné vypátrat každý nově vzniklý exemplář. Řád Lux Veritatis by byl neustále ve střehu, aby mohl naverbovat rodiny s výjimečnými schopnostmi nebo potenciálem, aby se z nich stali váleční mystici. Sledovali a vychovávali by jakékoliv výjimečné jedince a Kurtisova větev rodiny by mohla být jedna z těch slibných, linie vystopovatelná až k jedné z těch ‘ztracených’ Edkhardtových šlechtících skupin.
  5. Lara by také mohla snadno být produktem 20. století z rodiny, která má kořeny hluboko v temných dnech středověké genetické transmogrifikace. Ironické, co. Ale dobrý příběhový materiál.
  6. Setkání Lary a Kurtise v Paříži by mohlo být příležitostí nebo možná vyvrcholením okolností, které ze stínů manipulovala starobylá organizace ovládající zlověstnou a nehynoucí silou. Potřeba prozkoumat!

 

Tohle zřejmě potřebuje víc promyslet a dodat časové osy, ale hloubka, kterou by to dodalo Laře a Kurtisovi slibuje mnoho vzrušujících a hodnotných příběhových možností. 

Sdílet: