Nesmrtelná

Ačkoli byla Lara na fyzickou námahu zvyklá, na některé věci se nemohla připravit – například když teď už dobrou hodinu nesla na zádech Nicole, která byla z nedostatku jídla a spánku již velmi unavená. Postupovaly tak poměrně pomalu, ale stále to bylo rychlejší než si dát několikahodinovou přestávku. Lara celou cestu přivírala oči, aby teď, když se nemohla chránit rukama, ochránila před ostrými listy alespoň zrak. Po nějaké době, kdy už vnímala pouze pravidelný dusot svých kroků, náhle ucítila, že se jí skrz víčka prodírá více světla. Vzhlédla a se spokojeným oddechnutím postavila Nicole na zem. Ocitly se na malé mýtině. Bujné šlahouny místního rostlinstva se hustě ovíjely kolem starých kamenných bloků, pokrývaly každý kousek zchátralých zbytků staveb, až na jedno jediné místo – asi metr vysoký temný vchod, který někdo před docela nedávnou dobou hrubě připravil o zelený pokryv, aby se dostal dovnitř. Čerstvé stopy na vlhké půdě, poseté hustě kolem vstupu a poté končící v něm, byly více než výmluvné.

„Tak jsme ho konečně našli, Nicole,“ zhodnotila Lara jejich dlouhý pochod.

„A my jsme zase konečně našli vás!“ ozval se udýchaně známý hlas za jejich zády. Lara se okamžitě s tasenými zbraněmi otočila, Heat, Simmons a George na ni již ale mířili svými pistolemi. Nehnutě tak proti sobě asi dvě sekundy stáli s připravenými zbraněmi, když archeoložka zmizela, jako by se rozplynula. Sotva si stačili všimnout náhle se objevujících šlépějí v bahně, když Bannersonovým mužům neviditelná síla vyrazila zbraně z rukou a ty odlétly daleko do houští. Ray v zoufalém pokusu útočníka uhodit máchl rukou do vzduchu a prsty se mu zachytily o něco chladného. Trhl a v rukou mu zůstal zvláštní zlatý amulet, jehož řetízek se mu propletl mezi prsty, zatímco Lara se před ním znovu objevila. George zpanikařil. Džunglí se rozlehl výstřel, který vylekal ptáky a ti v hejnech vylétli z korun stromů.

Mike se zastavil uprostřed běhu v němém šoku. Hlavou mu rázem proběhlo hned několik děsivých představ, co se mohlo stát. Znovu se rozběhl, podle té rány poznal, že je blíž, než si myslel. Na mýtinu se dostal ani ne za minutu a zůstal nechápavě stát.

George se zděšeným výrazem opatrně držel zbraň za konec rukojeti, jako by měl místo ní v dlaních něco děsivého a odporného, Heat jen vytřeštěně zíral, jako by nevěřil, že to, co vidí, je pravda, a Ray vypadal, že se mu náhle udělalo velmi nevolno. Všichni hleděli na Laru, sklánějící se nad něčím na zemi. Mike si po chvíli šokovaně uvědomil, zpoza Lary ční nohy. Malé, dětské nohy, na kterých se leskly čerstvé kapky krve.

„Proboha...“ vydechl.

Lara mírně nadzdvihla hlavu, ale neotočila se. „Miku, řekla jsem ti, abys zůstal u letadla.“

Její hlas ostatní mírně vyděsil, nebyl v něm totiž vztek, dokonce ani smutek - nebylo v něm totiž nic. Zněl naprosto neutrálně. Nevěděli, co mají od ní čekat.

Otočila se, stále v podřepu, a mohli vidět, že, na rozdíl od klidného hlasu, v jejích očích je veliká zlost. Pootočením také odhalila jednu svoji dlaň, obrácenou vzhůru a pokrytou krví. Tu pak náhle pevně stiskla, jako by chtěla sama sobě zabránit, aby do ní uchopila svou zbraň a provedla něco nerozvážného.

To, co udělala poté, ovšem opravdu nečekali. Otočila se zpět k Nicole, vzala ji jednou rukou za paži a zvedla na nohy. Čtyři muži v šoku zírali na malé děvče s temně rudou ránou na hrudi, z níž stále ještě vytékalo trochu krve, zbarvující její tričko a sukni stále více do červena. I přes toto smrtelné zranění ale vypadala Nicole naprosto v pořádku, se stejně nepřítomně zasněným výrazem jako předtím, který jí teď ovšem s přihlédnutím k ráně dodával téměř hororový vzhled.

George s Mikem nemohli tomu, co právě viděli, ani v nejmenším uvěřit, Heatovi a Simmonsovi ovšem pomalu docházelo, co se stalo.

„Jako šéf...“ zašeptal Ray.

Lara už se ani neotočila, vzala Nicole za ruku a šla s ní ke vchodu. Byly již téměř u něj, když se Heat konečně vzpamatoval, vytrhl Georgovi pistoli z ruky a namířil ji Laře na záda. Archeoložka za sebou slyšela cvaknutí nabíjené zbraně, zastavila se a bez jediného ohlédnutí pronesla s pobaveným podtónem:

„Chceš mě zastřelit? Vzpamatuj se, jsem právě tak nesmrtelná jako Nicole a Bannerson.“ S tím se i s Nicole ztratila v útrobách ruin.

Sdílet: