Návod

Zde je uveřejněn návod na Tomb Raider: Legacy - Tajemství Babylonu. Nedoručujeme jej číst, pokud si s nějakým zásekem nevíte rady a chcete se ještě trochu potrápit :o) Návod je také možno stáhnout v PDFsouboru.

Level: Volba (The Choice)
Počet secretů: 3

 

Sklepení Knihy smrti

Hned po začátku levelu Kraene kamera ukázala podstavec s knihou, kterou má sebrat. To bylo také jediné, co zatím mohla udělat, čili ji sebrala a otevřely se dveře v chodbě za ní. Běžela tam a hned, jak vykročila do nového prostranství, se spustila kamera, která jí ukázala, že ji stráže už našly. Proto rychle běžela doprava, do haly, zleva oběhla konstrukci s ohněm (před ní si všimla zavřených dveří v podlaze) a na levé straně jakési kamenné skříně se vytáhla nahoru.

Tam se otočila vpravo, přeskočila na konstrukci nad ohněm a na malý balkónek, kde rychle běžela vpravo (vlevo by mohla také, ale byla tam stráž), vyšplhala po žebříku a skočila dozadu.

Tady zaběhla do malé místnosti a použila páku, slyšela zvuk otevíraných dveří. Sešplhala zpět ke konstrukci s ohněm a před ní se spustila dolů. Chodbou doběhla až k místnosti s vodopádem a nemožným úhlem kamery. Tady zaběhla do pravého spodního rohu a vytáhla se na zešikmenou plošinku, ze které se odrazila k tyči. Po té vyšplhala nahoru a saltem vzad skočila na plošinku se dveřmi, které mohla otevřít ručně, což také hned udělala. Postup dál jí ale blokovaly další dveře, takže se vrátila zpět před otevřené dveře. Přeskákala přes prapodivné plošinky až k díře ve zdi, tam po čtyřech vlezla, vytáhla se nahoru, běžela dopředu a u fontánky zatočila doprava. Podívala se na strop a viděla, že tam jsou padací dveře (nad vázou). Stoupla si tedy na samotný kraj vyvýšené části podlahy, vyskočila a akcí si je otevřela.

Sepnula v chodbě tlačítko a běžela zpět do lokace s vodopádem, skrz otevřené dveře k těm druhým, které předtím byly zavřené. Ocitla se v prvním patře nádvoří, přeskákala až na nejvzdálenější plošinu (mohla také přeručkovat prasklinou ve stěně). Tady skočila na lano, rozhoupala se, skočila na páku a strhla jí dolů, čímž se jí otevřely dveře pod ní. Sešplhala po stěně pokryté břečťanem dolů a v altánku sebrala malou lékárnu. Před vstupem do lokace Obětiště (Hala plamenů) si hru uložila (silně doporučuji), protože tu bylo velmi pravděpodobné, že tu natáhne bačkory.

 

Obětiště

Vešla dovnitř a viděla, jak ze soch, co držely mísy s ohněm, vyletěli dva plamenní duchové a hnali se po ní. Ona rychle běžela doprava (pozor, aby nespadla do lávy) a skočila na strop, kudy vyručkovala za stálého vyhýbání se duchům do bazénku. Tam zůstala, dokud se duchové neutopili.

Vylezla z bazénu a běžela pořád rovně, ke dveřím, které opět ručně otevřela. Skočila na šikminu, na jejím konci se odrazila a dopadla na začátek chodníku, co vedl mezi bazénky s lávou. Na rozcestí běžela doleva, u sloupu se k němu otočila a vyšplhala o patro výš. Tady běžela po jakési bráně, skočila do okna, v místnosti sepnula spínač a pokračovala dál, přeskákala další bránu a hupla do otevřených dveří.

Tady vběhla na svah v momentě, kdy se beranidlo, co tu bylo, houpalo dozadu, a přeskočila na krychli mezi ohni dříve, než jí stihl rozmáčknout balvan, co se na ní vyvalil. Pokud by slezla na podlahu s lebkami, stálo by jí to život, proto se radši podívala po jiné cestě.

Skočila na sloup uprostřed místnosti a chytla se – dalo se po něm lézt. Přelezla dva rohy, až byla zády k vyvýšené podlaze bez lebek a páce. Ale ještě tam neskákala, vylezla co nejvíce nahoru a tam objevila tlačítko. Teprve poté sešplhala dolů a pustila se. Dopadla na šikminu, odrazila se, přetočila se ve vzduchu o 180 stupňů a zachytila se o okraj, pak se vytáhla. Vlevo skočila na páku a sepnula ji, čímž si otevřela dveře zpět do staré známé lokace s vodopádem a šplhací tyčí.

Opět přeskákala po římsách na druhou stranu, prolezla dírou ve zdi a došla k fontánce, jenže tentokrát se dala doleva, kde už konečně byly otevřené dveře – ty vedly do místnosti s bazénem. Šla stále dopředu, otevřela dveře (opět ručně) a přeskákala čepele. Doběhla do Hrobky duší, kde otevřela poklop v zemi a spustila se tam. Skočila, strhla páku (otevřely se dveře nahoře na zdi v hlavní místnosti) a šla zpět přes pasti do hlavní místnosti s bazénem. Tady sepnula páku – vlevo se vysunul blok. Vyšplhala na něj, proběhla na konstrukci na místo, odkud tekl vodopád a postoupila nalevo od vodopádu. Zavěsila se rukama za okraj a strhla páku. Vylezla zpět nahoru a vešla do dveří, co se jí tím otevřeli – dávala si dobrý pozor na vojáka. Proběhla kolem něj do místnosti s beranidly. Proskočila mezi nimi a sebrala první secret.

 

 

Cisterna

Vrátila se zpět do místnosti s bazénem a skočila do otevřených dveří ve zdi. Sklouzla po svahu a po pádu do vody plavala na rozcestí doleva, propletla se menším bludištěm a vyplavala na dalším nádvoří, v jednom ze čtyřech bazénků. Vylezla ven a otevřela dveře, pokud možno rychle, protože se za ní objevili dva strážci. Proběhla do zahrad a po kameře, co ukázala prostředí, se vyškrábala buď na kamenný útvar, přes který tekl vodopád, nebo přeručkovala škvírou ve zdi, k výklenku s fontánkou. Přelezla až nahoru, tam sepnula páku a šla zase zpátky do lokace se čtyřmi bazény. Skočila do bazénu, co byl (když vyšla ze zahrad) vlevo vepředu. Proplavala do Hadího sálu a otevřela poklop, přepnula tam páku a vylezla zpět nahoru. Proplavala zpátky na nádvoří a šla k jakési bráně, co byla uprostřed, na zdi s vzorkem se dalo vylézt nahoru (předtím tam nelezla, protože jí cestu přes balkónky kolem místnosti hradila krychle). Přeskákala plošinky a dala si pozor, aby jí z nich nesrazili netopýři.

Skočila do okna a proběhla místností se slunečními paprsky. V místnosti s trůnem prolezla po čtyřech do rudé místnosti, skočila do vody a proplavala do první místnosti lokace Cisterna.

Vylezla z vody a došla doprostřed mostu, nad ní byly staré známé dveře otevíratelné skokem. Otevřela je a vyšplhala nahoru. Hned vpravo před ní byl žebřík, čili po něm vyšplhala. Následující akce musela udělat velmi rychle, jinak by se zabila pádem do ohně nebo na bodce pod ní. Odrazila se saltem vzad, udělala ještě rychle jedno a pak vyskočila nahoru, chytila se stropu. Plošinky se totiž propadaly.

Přeručkovala k páce, přepnula ji a sklouzla zpět po šikmině, ve vzduchu zatočila, aby dopadla mimo bodáky a slezla do první místnosti cisterny, kde se ve stěně díky páce otevřely dveře. Tam vlezla a sledovala kameru, co jí ukázala zbytek cisterny. Bohužel, hned jak tam vkročila, se znovu objevili netopýři, takže běžet, a rychle.

Přeskákala po římsách sloupů do největší místnosti, když doběhla na konec, otočila se a na jednom ze sloupů uviděla páku. Strhla ji tedy a tím se jí otevřely dveře po levé straně. Vběhla do nich, přepnula další páku a vběhla do místnosti, kde sebrala druhý secret.

Vrátila se zpět k sloupu, kde sepnula páku, postavila se čelem k ní a běžela ke sloupu, co byl stejný jako ten s pákou, akorát že byl vpravo. Podívala se na něj ze všech stran a zjistila, že se na něj dá vylézt. Vyšplhala tam a pak na ochoz, sepnula páku a skočila do vody. Tam našla průplav.

 

Palmové nádvoří

Proplavala spirálovitou chodbou do místnosti s nyní již otevřenými dveřmi. Sklouzla po šikmině a vyšla z pevnosti na Palmové nádvoří. Tady na ni již čekalo pět vojáků, tak utíkala do pravého zadního rohu, kde sepnula páku a skočila do otevřených padacích dveří. Uvítaly jí dvě čepele, u kterých musela prostě zkoušet, dokud se jí nepodařilo je proskočit šipkou.

V místnosti, kam se dostala, neběžela dál, ale podívala se na strop. Tam, kde bylo tzv. boží oko mohla jít, v místech s lebkou by ji okamžitě usmrtily bodáky. Došla podle obrazů na stropě až ke třetímu secretu, který sebrala. Vrátila se zpět stejným způsobem a vydala se k zavřené bráně.

Hned vedle ní vyskočila a zatáhla za páku, ta otevřela bránu a tak mohla Kraene proběhnout ke dřevěné ohradě, na kterou se vytáhla a sklouzla na malé náměstí. Přehrála se jí scénka s Gealenem a velitelem stráží. Kraene poté posunula vozík, co stál napravo od místa kde přišla, na dlaždici s božím okem. Tím se jí otevřely dveře na opačné straně než ukázala scénka. Doběhla tam, vytáhla se do mezery ve zdi a spustila se dolů.

 

Level: Na útěku (On the run)
Počet secretů: 3

Na začátku Kraene sjela dolů a animace jí ukázala kam, že se to má vlastně vyškrábat. Vylezla tedy na první římsu a skočila do protějšího výklenku. Ale aby to bylo pro ni co nejlehčí, nevylezla hned, ale ručkovala přes roh, vylezla, udělala rychlou otočku a s rozběhem skočila do protějšího výklenku. Takhle to opakovala až do vrchní škvíry.

V pasáži, kde se plazila po čtyřech se držela neustále po pravé straně zdi, až se dostala konečně na povrch. V chodbě zabočila doprava, nepřeskakovala jámu, ale slezla dolů. Dala si pozor, aby ji nic neudělala stráž a v malé škvíře ve zdi našla první secret. Po zelené části zdi se vyšplhala zpátky nahoru a doběhla až nakonec chodby, kde se nacházela páka. Za tu zatáhla a vydala se směrem, kam jí ukázala animace.

 

Honba za krystaly

Kraene se nachází v červené chodbě. Po své levé ruce viděla římsu a tak na ni vyskočila a ručkovala tak dlouho, dokud to šlo. Na konci se vytáhla a tím se dostala do malé místnůstky. Zde sebrala první krystal.

Vrátila se zpět, proběhla červeným sálem a ocitla se v obrovské venkovní lokaci. Vydala se tedy k propasti. Její zrak spočinul na velikém kaňonu. Náhle zjistila, že po své levé ruce vidí keř a za tím keřem druhý krystal.

Šla zpět do města, prošla okolo dvou velkých bran a hned za rožkem druhé brány po pravé ruce našla část rozvalin. V oněch rozvalinách se nacházel třetí krystal.

No jo, ale kde by se mohl nacházet ten čtvrtý? Kraene vylezla po zelených částech zdi na jeden z balkónů na náměstí a z něj přešla na první hnědou bránu. Z ní pak přeskočila do protějšího okna (za oknem byla vidět zelená chodba). Proběhla chodbou, druhým oknem přeskočila na druhou bránu a z té brány do dalšího okna. V místnosti našla čtvrtý krystal.

Nyní už jen stačilo nalézt místo, kam krystaly vložit. Šla tedy dolů mezi dvě brány, prošla troskami do chodby a po levé straně našla za sloupem otvor. Slezla po žebříku až dolů a tam zasadila všechny krystaly do příslušných otvorů. Otevřeli se jí dveře.

 

A co bylo dál?

Prošla nově otevřeným průchodem, načež na ni zaútočily kostlivci. Proto raději hejbla kostrou (taková ironie :D). Běžela doleva, doprava, přeskočila díru, doleva a na konci našla otvor, kterým prolezla. Objevila se v místnosti se třemi rakvemi. Vyšla po schodišti až nahoru a vydala se doprava. Vyskočila na žebřík, vylezla nahoru a saltem dozadu se dostala do vrchního patra domu. Za sloupem objevila páku, která otevřela dveře na balkón.

Šla tedy na onen balkón a z něj přeskočila do protějšího domu. Nyní se vydala do okna po levé straně, spadla na další balkón a sebrala druhý secret. Skrz okno se dostala zpět do domu a nyní se vydala do protějšího okna z místa odkud přišla. Viděla opět veliký kaňon. Otočila se a slezla po zdi dolů. Jedinou možnou cestou se dostala do dalšího labyrintu, ve kterém musela lozit po čtyřech. Plazila se nejdříve doleva, 2x doprava a nakonec doleva. Slezla a objevila se v podzemní knihovně. Sešla schodiště, vydala se doprava a po skříních vylezla až k otvoru v rožku místnosti. Kamera ji ukázala znovu kudy má jít a tak tam šla, přičemž se vyhýbala nepřátelům. Vlezla do dalšího otvoru ve zdi. Tentokrát se plazila doleva a doprava. Vylezla ven.

 

Na dně kaňonu

Kraene se konečně ocitla na dně kaňonu. Skočila do řeky a přeplavala ji na druhou stranu. Vylezla a za jednou ze skal objevila třetí secret. Vyhýbala se kostrám a skočila zpět do řeky. Plavala jejím směrem a na konci vylezla z vody. Vyskákala po skalách až k místu, kde si všimla opět zeleně pokryté stěny. Po té vylezla a skokem dozadu se dostala na plošinu za ní. Po dalších plošinách přeskákala až do rožku celého kaňonu, kde našla další otvor. Vlezla dovnitř a na křižovatce se plazila rovně. Vylezla a v místnosti objevila předka, kterému pověděla vše, co se stalo.

Sdílet: